Theo Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm, nhiệm vụ trọng tâm của Sở TT&TT Hà Nội là triển khai và hướng dẫn các đơn vị của Thành phố thực hiện Đề án “Xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến 2025, định hướng đến 2030”; Kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố Hà Nội; Chương trình Chuyển đổi số Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 được Thành phố phê duyệt.

Tăng cường công tác kiểm tra tình hình triển khai ứng dụng CNTT tại các đơn vị của thành phố; đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ Chính quyền số cho lãnh đạo chủ chốt, cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố.

leftcenterrightdel
Các đại biểu bấm nút khai trương mạng 5G Viettel tại Hà Nội. Ảnh: Cẩm Thủy. 

Cùng với đó là đẩy mạnh các hoạt động thúc đẩy phát triển công nghiệp CNTT, điện tử - viễn thông làm nền tảng cho phát triển Chính quyền điện tử Thành phố Hà Nội, bao gồm: Xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản phẩm CNTT trọng điểm; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh liên kết doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo; hỗ trợ phát triển thị trường; hoàn thiện mô hình và triển khai hiệu quả Vườn ươm Doanh nghiệp CNTT đổi mới sáng tạo Hà Nội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá về công nghiệp CNTT, điện tử - viễn thông.

Triển khai, nâng cấp và duy trì bảo đảm an toàn thông tin mạng theo mô hình 4 lớp; hướng dẫn các đơn vị áp dụng hệ thống quản lý an toàn thông tin mạng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; triển khai nâng cấp và duy trì Trung tâm giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC); kết nối và chia sẻ thông tin với Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (Cục An toàn thông tin); triển khai giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ CNTT phục vụ chính quyền điện tử Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; xây dựng các phương án chi tiết ứng phó, khắc phục sự cố an toàn thông tin mạng và triển khai kế hoạch dự phòng, sao lưu dữ liệu, bảo đảm hoạt động liên tục của cơ quan, tổ chức; phân loại, xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin và xây dựng phương án đảm bảo an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin của Thành phố theo quy định; tăng cường rà soát, khắc phục các lỗ hổng bảo mật, phòng, chống phần mềm độc hại đối với các máy tính tại các cơ quan, đơn vị của thành phố; phổ biến, tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin mạng cho các cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước Thành phố.

Theo ông Nguyễn Thanh Liêm, Hà Nội là địa phương tiên phong trong việc xử lý tình trạng tin nhắn rác, cuộc gọi rác. Mục tiêu của Hà Nội trong năm 2021 là cải thiện hình ảnh về việc ứng dụng CNTT. Với những hạ tầng mới như Trung tâm điều hành thông minh, Trung tâm giám sát không gian mạng và các hệ thống phần mềm dùng chung, việc ứng dụng CNTT trên địa bàn Thủ đô sẽ tốt hơn trong thời gian tới. Một trong những nổi bật về viễn thông của Hà Nội trong năm 2020 là triển khai thử nghiệm thương mại dịch vụ 5G và lắp đặt hệ thống WiFi công cộng tại các điểm du lịch, di tích lịch sử trên địa bàn thành phố. 

VĂN PHONG