Đồng chủ trì hội thảo có các đồng chí: Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh; Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại hội thảo. 

Đây là hội thảo đầu tiên trong chuỗi các diễn đàn, hội thảo chuyên sâu do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức để phục vụ xây dựng Đề án “Chủ trương, chính sách CNH-HĐH đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào năm 2022 để ban hành Nghị quyết về CNH-HĐH trong giai đoạn tới. Hội thảo được tổ chức kết hợp tại hội trường và trực tuyến với sự tham dự của gần 400 đại biểu là lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, đại diện các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, hiệp hội, trường đại học, viện nghiên cứu, chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế.

Tại hội thảo, tham luận của các chuyên gia, đại biểu tập trung phân tích, làm rõ về các vấn đề chủ yếu như: Tình hình phát triển công nghiệp và ngành CNVL của Việt Nam, thực trạng nguồn nhân lực ngành CNVL; xu thế phát triển ngành CNVL trên thế giới và những vấn đề đặt ra đối với ngành CNVL, vấn đề đào tạo, phát triển nhân lực ngành CNVL tại nước ta… Các tham luận cũng đề cập đến việc nhận diện bối cảnh, xu thế và cách tiếp cận mới trong thực hiện CNH-HĐH đến năm 2030, tầm nhìn 2045; kinh nghiệm quốc tế về phát triển nguồn nhân lực ngành CNVL.

leftcenterrightdel

Toàn cảnh hội thảo. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh: “Ngành CNVL là nền tảng, đóng vai trò cung cấp đầu vào cho tất cả các lĩnh vực sản xuất cũng như tiêu dùng của xã hội. Việt Nam có nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển ngành CNVL. Trước yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng mạnh mẽ và sâu rộng với việc thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới cũng như sự tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đòi hỏi Việt Nam cần có tư duy và cách tiếp cận mới trong phát triển nguồn nhân lực ngành CNVL trong thời gian tới. Hội thảo hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng giúp nâng cao nhận thức về định hướng và giải pháp cho phát triển ngành CNVL gắn với phát triển nguồn nhân lực cho ngành này”.

Các tham luận tại hội thảo đã phân tích những khó khăn, thử thách cho sự phát triển của ngành CNVL tại nước ta. Trong đó, nguyên vật liệu trong nước vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của nhiều ngành, lĩnh vực sản xuất quan trọng, dẫn đến phụ thuộc nguyên vật liệu nhập khẩu đã ảnh hưởng đến năng lực tự chủ của nền kinh tế. Sức cạnh tranh của nhiều ngành vật liệu còn hạn chế về trình độ công nghệ, năng lực sản xuất, chất lượng. Nguyên nhân chủ yếu là nguồn nhân lực của ngành CNVL còn thiếu và yếu, đào tạo nguồn nhân lực chưa gắn kết chặt chẽ với phát triển khoa học và công nghệ, cơ chế, chính sách cho phát triển nguồn nhân lực nói chung và nguồn nhân lực trong ngành CNVL nói riêng còn nhiều bất cập…

leftcenterrightdel

Nghi thức ký kết hợp tác giữa Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Các tham luận cũng nhấn mạnh, khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển ngành CNVL, cần phải phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ của ngành CNVL của Việt Nam tương xứng với tiềm năng, đáp ứng nhu cầu, chủ động phát triển các ngành kinh tế. Trong chiến lược phát triển giai đoạn mới, các đại học, trường đại học cần đi đầu trong đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần đào tạo nhân lực chất lượng cao, nhất là trong ngành CNVL cho đất nước. Ngoài ra, cần có chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học quốc tế để tham gia vào các đề án, dự án, công trình nghiên cứu về CNVL phục vụ cho phát triển đất nước.

Tại hội thảo, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký kết chương trình phối hợp công tác hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2025.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA