Hồ sơ
Những đứa con nuôi của Bộ đội Biên phòng

Những đứa con nuôi của Bộ đội Biên phòng

Thầy giáo thương binh “trồng người” bằng tay trái

Thầy giáo thương binh “trồng người” bằng tay trái

Người truyền lửa tình yêu Hà Nội

Người truyền lửa tình yêu Hà Nội

"Mệnh lệnh trái tim": Đưa các anh trở về Đất Mẹ !

Tấm lòng thiện nguyện của bác sĩ Nguyễn Minh Giao

Tấm lòng thiện nguyện của bác sĩ Nguyễn Minh Giao

Người

Người "giữ lửa Tây Tiến”

 Người nữ anh hùng hết lòng làm việc nghĩa

Người nữ anh hùng hết lòng làm việc nghĩa

Nhà báo nặng lòng với thương binh

Nhà báo nặng lòng với thương binh

Người

Người "thắp lửa" cho trạm xá hoang lạnh

Người nâng niu những “trái tim hồng”

Người nâng niu những “trái tim hồng”

"Ân nhân" của những bệnh nhân nghèo