Này câu quan họ từ xưa cũ

Có gì duyên nợ với anh nay

Nhớ hình, nhớ tiếng. Kìa em hát

Mắt nhìn đắm đuối, dải khăn bay…

leftcenterrightdel
 

Mây trôi bèo dạt về Kinh Bắc

Em hát cho cây cỏ biết buồn

Dùng dằng vạt áo người đưa tiễn

Sông chảy lơ thơ nhớ cội nguồn

 

Con đường chia nhớ về trăm ngả

Tìm em, anh ngược phía sông Cầu

Qua Giêng chưa hết lời em hát

Anh hóa con đò trôi mãi đâu...?

NGUYỄN ĐỨC MẬU