QĐND - Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, thực hiện sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chủ trương của Tỉnh ủy, ngày 5-9-1945, tại TP Huế, Chi đội Giải phóng quân Trần Cao Vân, đơn vị vũ trang tập trung đầu tiên của tỉnh Thừa Thiên-Huế được thành lập, với gần 2000 cán bộ, chiến sĩ.

Ngay từ những ngày đầu kháng chiến chống Pháp, dưới sự lãnh đạo của Đảng, LLVT tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức bao vây, tiến công tiêu hao một lực lượng quân Pháp tại thành phố Huế, tiến hành các hoạt động tác chiến trên địa bàn đô thị, nông thôn, diệt và kiềm chế địch, bảo vệ an toàn vùng căn cứ kháng chiến. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, LLVT tỉnh Thừa Thiên-Huế đã đập tan “quốc sách ấp chiến lược”, phá thế kìm kẹp của địch tạo điều kiện cho phong trào đấu tranh chính trị phát triển mạnh mẽ ở nông thôn đồng bằng và thành phố Huế; cùng quân và dân miền Nam anh dũng chiến đấu đánh bại các chiến lược của đế quốc Mỹ, giành thắng lợi vẻ vang, nổi bật là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, tạo tiền đề quan trọng cho cuộc tổng tiến công làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975 lịch sử giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 6, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế luyện tập hiệp đồng chiến đấu.

Qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT Thừa Thiên-Huế đã đóng góp nhiều thành tích đặc biệt tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, trong xây dựng, phát triển quê hương và bảo vệ thành quả cách mạng. Công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục thiên tai, phòng chống cháy rừng luôn được LLVT tỉnh đặc biệt chú trọng, xác định là  nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Nhờ vậy, trình độ tổng hợp của LLVT tỉnh không ngừng được nâng lên, sẵn sàng xử lý hiệu quả mọi tình huống xảy ra. Hiện nay, LLVT tỉnh luôn nhận được sự tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Hằng năm, Bộ CHQS tỉnh đã điều động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ thường trực, hàng nghìn lượt DQTV tham gia phòng, chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai. LLVT tỉnh đã tham gia nhiều đợt chữa cháy rừng, góp phần bảo vệ tài sản của nhân dân và bảo vệ môi trường. Khi có bão lũ, LLVT tỉnh đã giúp nhân dân sửa chữa hàng trăm căn nhà bị đổ sập, tốc mái, di dời người và tài sản của nhân dân đến nơi an toàn.

Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn tỉnh được đặc biệt quan tâm. Hằng năm, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho các đối tượng đúng quy định. Nội dung này cũng được lồng ghép vào các hoạt động trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. LLVT tỉnh cũng đã làm tốt công tác chính sách, "đền ơn đáp nghĩa" đối với người có công, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng v.v..

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, LLVT tỉnh Thừa Thiên-Huế chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình địa bàn, không để bị động, bất ngờ trước các tình huống. Tiếp tục xây dựng các cơ quan, đơn vị  vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; gắn bó với nhân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc, làm cơ sở để thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn.

Đại tá NGUYỄN HỒNG SƠN, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế