Những năm qua, công tác biên soạn sách truyền thống của Đoàn cho thanh niên được Thành đoàn TP Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Nhiều cuốn sách như: “Nhịp khúc lên đường” (2000); “Căn cứ Thành đoàn Sài Gòn-Gia Định trong kháng chiến chống Mỹ” (2009); “Đội Thanh niên cận vệ” (2012); “Tuổi trẻ Sài Gòn-Mậu Thân 1968” (2018)... ghi nhận nhiều tài liệu, tư liệu quý giá của những người trong cuộc trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Khi thực hiện cuốn sách lịch sử này, ban biên soạn đã sử dụng phương pháp lịch sử kết hợp với phân tích, so sánh, đối chiếu các công trình nghiên cứu đã được xuất bản tham khảo và sử dụng các nguồn tài liệu có liên quan, để từ đó tập hợp lịch sử các vùng nông thôn, vùng ven, ngoại thành Sài Gòn trước đây. Sách dày 350 trang, được phân kỳ theo thời gian, ứng với 4 giai đoạn (giai đoạn 1954-1960: Thời kỳ mai phục-mật phục; giai đoạn 1960-1965: Thời kỳ đồng khởi-quật khởi; giai đoạn 1965-1973: Phong trào 5 xung phong “Đánh cho Mỹ cút”;  giai đoạn 1973-1975:  “Đánh cho ngụy nhào”-giải phóng Sài Gòn).

Ngoài ra, cuốn sách còn dành một phần phụ lục, giới thiệu nhiều tư liệu có ý nghĩa chính trị, giá trị lịch sử và có sức hút đối với cảm xúc của tuổi trẻ, có giá trị bổ sung cho từng giai đoạn lịch sử của phong trào đoàn thanh niên nông thôn và vùng ven Sài Gòn-Gia Định. Đó là những câu chuyện chân thực, sinh động, nhuốm mùa ký ức, đậm hơi thở cuộc sống, gắn liền với nhiều thế hệ thanh niên. Trên cơ sở đó, góp phần làm sâu sắc hơn, phong phú hơn sự sáng tạo trong đường lối chiến tranh nhân dân dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng.

Cuốn sách “Lịch sử Đoàn Thanh niên nông thôn và vùng ven Sài Gòn-Gia Định trong chống Mỹ, cứu nước 1954-1975” ra mắt bạn đọc vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 / 26-3-2021) là một trong những hoạt động có ý nghĩa nhằm tôn vinh, tri ân thế hệ thanh niên thời kháng chiến, đồng thời trao truyền ngọn lửa truyền thống lịch sử và cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

LÊ AN KHÁNH