Thực hiện chương trình vay vốn tín dụng ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, giải quyết việc làm và tham gia xây dựng nông thôn mới tính đến hết năm 2019, Hội CCB thành phố đã vay được 13 chương trình ủy thác, với số dư nợ hơn 1.244 tỷ đồng, giúp 32.443 hộ vay phát triển sản xuất, tạo việc làm… Các cấp hội cơ sở huy động hội viên đóng góp quỹ được gần 117 tỷ đồng giải quyết cho hơn 10.000 hội viên vay không tính lãi để sản xuất, kinh doanh.

Các cấp hội đã tuyên truyền vận động hội viên tích cực tham gia Phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đã tổ chức cho hơn 1 triệu lượt cán bộ, hội viên tham gia học tập các nghị quyết của Đảng, của cấp ủy địa phương về xây dựng nông thôn mới; nhiều hội viên tham gia vào các ban chỉ đạo, ban xây dựng nông thôn mới ở cơ sở. Vận động CCB, cựu quân nhân gương mẫu trong công tác dồn điền đổi thửa, tự nguyện hiến đất để phát triển cơ sở hạ tầng; đóng góp ủng hộ tiền, ngày công, tham gia tu sửa đường giao thông liên thôn, xã, kênh mương nội đồng; trường học, bệnh xá, nhà văn hóa thôn... Đồng thời, tham gia giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, với hơn 800 buổi giao lưu, tọa đàm, gặp mặt nhân chứng lịch sử, kể chuyện chiến đấu…cho hơn 1 vạn đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh Thủ đô; phát hiện, bồi dưỡng giới thiệu 107 đoàn viên ưu tú làm nguồn phát triển Đảng. 

Từ năm 2017 đến nay, Hội CCB TP Hà Nội được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì, được Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc.

VŨ VIẾT XÔ