Qua các đợt kiểm tra từ năm 2014, đến nay Thanh tra Bộ LĐ-TB-XH đã kết luận có 846 đối tượng ở Nghệ An hưởng sai trợ cấp ưu đãi người có công, bị đình chỉ, truy thu chế độ, với tổng số tiền truy thu là gần 120 tỷ đồng; trong đó 569 đối tượng (theo Văn bản số 2259/LĐTBXH-TTr của Bộ LĐ-TB-XH) hưởng sai trợ cấp ưu đãi thương binh, bị đình chỉ chế độ từ ngày 1-8-2018, với số tiền truy thu hơn 88 tỷ đồng. Được biết, qua thanh tra của Bộ LĐ-TB-XH, Nghệ An là địa phương có số lượng hồ sơ giả, khai man để hưởng chế độ ưu đãi nhiều nhất trong số các tỉnh khu vực Bắc miền Trung.

Theo lãnh đạo Bộ LĐ-TB-XH và Cục Người có công, sau khi đình chỉ trợ cấp, Bộ LĐ-TB-XH và tỉnh Nghệ An sẽ tiến hành rà soát hồ sơ, phân loại đối tượng. Các trường hợp hồ sơ gốc xác định đúng là thương binh, cơ quan chức năng sẽ thực hiện chế độ chính sách theo quy định. Đối với các trường hợp không phải là người có công mà làm hồ sơ giả để hưởng chế độ, sẽ kiên quyết thu hồi quyết định, truy thu tiền hưởng sai chế độ trợ cấp và xử lý nghiêm vi phạm, cả với đối tượng khai man hồ sơ và xử lý trách nhiệm các cá nhân, tập thể liên quan, tiếp tay cho việc làm giả hồ sơ, trục lợi chính sách, hưởng sai chế độ.

MINH ANH