Báo cáo trung tâm và các ý kiến tại buổi tổng kết khẳng định: Những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương tổ chức, quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 24 của Bộ Chính trị; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đến nay, nhiều tổ chức cá nhân đã chủ động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ; xác minh kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt tập liệt sĩ.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị tổng kết. 

Kết quả, giai đoạn 2013-2020, Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh Điện Biên đã kết luận địa bàn, lập bản đồ tổng số liệt sĩ hy sinh, chôn cất ban đầu trên địa bàn tỉnh gần 17.420 liệt sĩ. Số liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập trên địa bàn là 575 liệt sĩ đưa vào nghĩa trang, bàn giao cho gia đình và về các địa phương; tiếp nhận, truy điệu và an táng 276 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Lào và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước...

leftcenterrightdel
Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Điện Biên khen thưởng các cá nhân trong thực hiện các Đề án. 

Đồng chí Vừ A Bằng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Điện Biên cho biết: Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục thực hiện tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng về công tác quy tập hài cốt liệt sĩ. Đây là nghĩa cử tri ân, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, thực hiện chế độ chính sách cho thân nhân liệt sĩ. Trong bối cảnh hết sức phức tạp do dịch bệnh chúng tôi lồng ghép hoạt động quy tập với phòng, chống dịch bệnh, tiếp tục khắc phục khó khăn, tạo đồng thuận, phối hợp với các lực lượng triển khai hiệu quả công tác quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Điện Biên đã khen thưởng các tập thể, cá nhân trong thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2020

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN - ĐỨC HẠNH