Khám chữa bệnh cho bệnh nhân có thẻ BHYT còn quá nhiều bất cập (Ảnh minh họa internet)

Hơn 54.700 người dân ở 198 xã, phường và thị trấn trong tỉnh Thái Bình đã mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) tự nguyện 1 năm, với mức giá 120.000 đồng/người (đối với khu vực nông thôn) và 160.000 đồng/người (đối với khu vực thành thị). Tuy nhiên, khi người dân nhận được thẻ do Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình cấp chỉ có giá trị sử dụng gần 8 tháng? Giải thích nguyên nhân của việc vô lý trên, ông Hoàng Hữu Quế - Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình cho biết: Tình hình triển khai việc mua thẻ BHYT tự nguyện trên địa bàn tỉnh có nhiều phức tạp. Đầu năm 2007, BHXH Việt Nam có công văn thông báo tạm dừng việc triển khai việc thu phí và phát thẻ BHYT tự nguyện cho các đối tượng mới tham gia lần đầu, nhưng đến ngày 19-3-2007, BHXH Việt Nam lại ra Văn bản số 848/BHXH-TN tiếp tục thực hiện công tác bảo hiểm tự nguyện nhân dân. Sau khi nhận được văn bản trên, BHXH tỉnh đã chỉ đạo BHXH các huyện và đại lý tự nguyện cấp xã vận động người dân mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện. Tuy nhiên, do số lượng người mua quá đông, việc thực hiện ở cấp huyện, xã lại chậm nên chưa kịp phát thẻ cho người dân thì đến ngày 1-5-2007, BHXH Việt Nam lại ra Quyết định số 612/QĐ-BHXH nâng mức thu phí BHYT tự nguyện từ 120.000 đồng/người/năm lên 200.000 đồng/người/năm (đối với khu vực nông thôn) và 160.000 đồng/người/năm lên 300.000 đồng/người/năm (đối với khu vực thành thị). Do vậy, BHXH Thái Bình buộc phải điều chỉnh lại mức thu theo đơn giá mới, nên thời hạn sử dụng thẻ BHYT tự nguyện chỉ còn gần 8 tháng.

Rõ ràng, việc BHXH Việt Nam liên tục điều chỉnh văn bản hướng dẫn phần nào ảnh hưởng đến việc thực thi tại các địa phương. Tuy nhiên, không thể “đá quả bóng” trách nhiệm sang “phần sân” của BHXH Việt Nam mà không xem xét trách nhiệm của BHXH tỉnh Thái Bình trong việc triển khai bán BHYT tự nguyện. Việc quy định thời hạn của 1 năm thẻ BHYT phải căn cứ vào ngày mua thẻ chứ không thể đổ đồng trong khoảng thời gian năm 2007. Nếu không được các cơ quan chức năng xem xét, nhanh chóng có phương án giải quyết, đối tượng thiệt thòi nhất trong quy trình của các cơ quan quản lý Nhà nước về BHXH chính là người dân.

VŨ QUANG ĐÁN