Tại Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi, đoàn đã kiểm tra toàn diện kết quả thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS của các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh. Trọng tâm là công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ; triển khai kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập HCLS; các giải pháp tập trung tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS; công tác quản lý, sử dụng kinh phí, trang bị, phương tiện; những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện.

leftcenterrightdel

Đại tá Đoàn Quang Hòa kết luận nội dung kiểm tra tại Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi.

Qua kiểm tra, đoàn đánh giá cao kết quả thực hiện Đề án 1237 và Đề án 150 của tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được trong những năm qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ngãi cần thực hiện tốt quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo 515, tổ chức hoạt động đúng chức năng và có hiệu quả. Tiếp tục khai thác, sử dụng kết quả giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh; kết nối các nguồn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ để phục vụ công tác trả lời đơn thư, cung cấp thông tin cho thân nhân liệt sĩ và tổ chức tìm kiếm quy tập HCLS. Hoàn thiện việc vẽ bản đồ tìm kiếm, quy tập HCLS với cấp xã, huyện sau khi kết luận địa bàn có thông tin mộ liệt sĩ.

Tin, ảnh: THÀNH DUY