Được biết, theo kế hoạch trong 2020, Hội CCB thị xã sẽ hỗ trợ kinh phí làm 1 nhà mới và sửa chữa 2 nhà cho hội viên Hội CCB có hoàn cảnh khó khăn. Việc hỗ trợ kinh phí xây dựng “Nhà nghĩa tình đồng đội" thể hiện sự quan tâm, sẻ chia, động viên hội viên có hoàn cảnh khó khăn giúp hội viên ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế giỏi.

Công tác sửa chữa nhà cho hội viên Hội CCB nằm trong chương trình xóa nhà dột nát do Hội CCB tỉnh Thanh Hóa phát động. Hưởng ứng chương trình này, Hội CCB thị xã đã vận động hội viên đóng góp 24.000 đồng/người/năm xây dựng “Quỹ nghĩa tình đồng đội”. Từ số tiền vận động được, trong 3 năm qua, Hội đã hỗ trợ 15 hội viên xây mới và sửa nhà. Riêng trong năm 2020, Hội đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 3 nhà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó góp phần động viên gia đình các cựu chiến binh vươn lên ổn định cuộc sống.

TRỊNH HỒ ĐIỀN