Theo đó, những gia đình được xét hỗ trợ sản xuất nông nghiệp là các hộ cận nghèo, gặp khó khăn, có năng lực sản xuất, thực hiện tốt cam kết trong hợp đồng chuyển giao, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước do UBND xã xác nhận.

leftcenterrightdel
 Cán bộ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 959 hỗ trợ sản xuất nông nghiệp cho bà con

Tổng cộng có 579 hộ gia đình thuộc các xã An Phước và Tân Phước được Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 959 hỗ trợ tập huấn kỹ thuật canh tác lúa, hỗ trợ 50% giá trị đầu tư sản xuất một vụ lúa gồm: Giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tổng diện tích sản xuất lúa trên 478 ha; tổng số tiền hỗ trợ 2,5 tỷ đồng. Toàn bộ chi phí hỗ trợ cho người dân Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 959 sẽ không thu hồi lại, mà giao cho UBND các xã và tổ hợp tác xã giám sát phần vốn để các hộ dân tái sản xuất vụ sau.

leftcenterrightdel
Cán bộ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 959 tổ chức tập huấn, hướng dẫn về kỹ thuật trồng lúa, quy trình trong sản xuất lúa cho bà con. 

Việc hỗ trợ sản xuất nông nghiệp nhằm tạo điều kiện chuyển giao khoa học kỹ thuật, từng bước cải tiến tập tục sản xuất không còn phù hợp, hỗ trợ các hộ dân an tâm bám đất sản xuất phát triển kinh tế hộ gia đình; cải thiện và từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân vùng dự án, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, góp phần triển kinh tế-xã hội, củng cố và tăng cường QP-AN và xây dựng thế trận phòng thủ vững chắc nơi biên giới.

Tin, ảnh: QUANG ĐỨC