Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị (TCCT) cho biết: "Để đạt được những kết quả đáng khích lệ trong năm qua của ngành chính sách toàn quân, trước hết, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chế độ chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội (HPQĐ) và hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Các đơn vị tập trung thực hiện tốt công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và hướng dẫn, triển khai, thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng làm việc tại các doanh nghiệp quân đội cổ phần hóa, hoặc giải thể; chế độ phụ cấp đặc thù; công tác tìm kiếm, quy tập (TKQT) hài cốt liệt sĩ (HCLS); chế độ, chính sách đối với NCC, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế...".

leftcenterrightdel
Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trao quà của Bộ Quốc phòng tặng Ban Quản lý nghĩa trang liệt sĩ huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Ảnh: HỒNG SÁNG

Công tác nghiên cứu tham mưu, đề xuất được toàn ngành triển khai tích cực, toàn diện, cơ bản, đúng tiến độ, chất lượng. Năm 2019, ngành chính sách quân đội đã nghiên cứu trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) ban hành Thông tư số 106/2019/TT-BQP ngày 24-7-2019, hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; Quyết định số 3615/QĐ-BQP ngày 22-8-2019 về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi chức năng quản lý của BQP. Nghiên cứu, xây dựng dự thảo nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ, chính sách của Luật Lực lượng dự bị động viên; nghiên cứu, khảo sát, đề xuất chế độ phụ cấp đặc thù đối với LLVT theo Nghị quyết số 27-NQ/TW (khóa XII); nghiên cứu, xây dựng đề án xác nhận, giải quyết chính sách đối với quân nhân mất tin, mất tích thuộc trách nhiệm của BQP... bảo đảm việc triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả các chế độ, chính sách đối với quân đội và HPQĐ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành chính sách quân đội luôn thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ là những NCC với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ”; coi đây là yêu cầu cao nhất cả về tình cảm và trách nhiệm của ngành chính sách quân đội, là động lực để khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, thi đua thực hiện tốt chính sách đối với NCC với cách mạng. Đại tá Đặng Danh Hưng, Trưởng phòng Thương binh, liệt sĩ-NCC, Cục Chính sách cho biết: "Năm 2019, ngành chính sách đã thẩm định, xét duyệt 1.961 hồ sơ thương binh; ra quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp hằng tháng đối với 677 trường hợp, quyết định trợ cấp thương tật một lần đối với 40 trường hợp, giải quyết truy lĩnh trợ cấp thương tật đối với 13 trường hợp thương binh bị thất lạc hồ sơ. Thẩm định hồ sơ đề nghị xác nhận bệnh binh đối với 91 trường hợp; đủ điều kiện giám định bệnh tật 83 trường hợp; ra quyết định cấp giấy chứng nhận bệnh binh và trợ cấp hằng tháng đối với 76 trường hợp...".

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị trao quà của Bộ Quốc phòng tặng người có công với cách mạng tỉnh Kon Tum (tháng 10-2019). Ảnh: THÀNH AN

Trong công tác TKQT HCLS, Ban chỉ đạo 515 được kiện toàn ở các cấp; cùng với sự chung tay của cả hệ thống chính trị, nhiệm vụ TKQT HCLS được triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt. Năm 2019, các lực lượng chức năng đã TKQT được 1.523 HCLS (trong nước: 537, tại Lào: 230, tại Campuchia: 756). Tập trung đẩy nhanh tiến độ kết luận địa bàn, lập bản đồ TKQT HCLS; tổ chức kết luận địa bàn được 78,75% cấp thôn, 74,22% cấp xã, 34% cấp huyện, 8/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; rà soát 830.034 hồ sơ, danh sách liệt sĩ; chuyển giao 741.280 hồ sơ, danh sách liệt sĩ cho Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam (Bộ Thông tin và Truyền thông)...

Về thực hiện chính sách HPQĐ và hoạt động đền ơn đáp nghĩa, theo Thượng tá Lê Văn Sơn, Trưởng phòng HPQĐ, Cục Chính sách: Năm qua, toàn quân hỗ trợ xây tặng 495 nhà tình nghĩa (BQP hỗ trợ xây dựng 90 nhà; các đơn vị hỗ trợ xây dựng 405 nhà); phụng dưỡng 1.969 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; tham gia hàng nghìn ngày công tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ, tặng 40 sổ tiết kiệm; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 45.000 lượt người; hỗ trợ 18 quân nhân hy sinh, bị thương…; thực hiện có hiệu quả hoạt động kết nghĩa, đỡ đầu, chăm sóc đối với NCC với cách mạng; được Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Để các chủ trương, chính sách lớn, đúng đắn, hợp lòng dân, có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc của Đảng, Nhà nước được nhân dân, đối tượng chính sách đồng tình, đánh giá cao, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định tình hình chính trị-xã hội ở các địa phương và cả nước, theo Thiếu tướng Trần Quốc Dũng: Năm 2020, ngành chính sách quân đội tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu: Chủ động nghiên cứu, đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với các đối tượng công tác trong quân đội, chính sách HPQĐ. Trọng tâm là chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương về lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với quân đội và HPQĐ giai đoạn 2021-2025, nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ, chính sách của Luật Lực lượng dự bị động viên; nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù quân sự đối với một số đối tượng trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Thông tư hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định của Chính phủ về thi hành Pháp lệnh Ưu đãi NCC với cách mạng (sửa đổi); chính sách phục vụ thực hiện đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội giai đoạn 2016-2020.

Toàn ngành tiếp tục tham mưu và thực hiện tốt chính sách đối với NCC, phong trào đền ơn đáp nghĩa; chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết kịp thời chế độ, chính sách và hỗ trợ đối với các trường hợp bị thương, hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ-cứu nạn. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, thực hiện chính sách tồn đọng sau chiến tranh, nhất là chính sách thương binh, liệt sĩ; tập trung chỉ đạo giải quyết cơ bản hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ, thương binh, bệnh binh; đẩy nhanh tiến độ kết luận địa bàn, lập bản đồ TKQT HCLS. Năm 2020, cùng với tổng kết thực hiện Chỉ thị số 368-CT/QUTW ngày 12-6-2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với quân đội, HPQĐ giai đoạn 2016-2020, ngành tiếp tục triển khai thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người Việt Nam có công đang định cư ở nước ngoài...

DUY THÀNH