- Tin tức: Tổ chức trọng thể Lễ tang đồng chí Vũ Mão; Phát huy vai trò nòng cốt của quân đội và công an trong xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh; Lãnh đạo chặt chẽ, triển khai đồng bộ, hoàn thành toàn diện công tác quân sự, quốc phòng; Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị giao ban tháng 5-2020…

- Điểm Báo QĐND và báo chí LLVT trong tuần.

- Phóng sự “Chăm sóc tận tình, chu đáo những công dân đặc biệt”:

Tại khu cách ly Bộ CHQS tỉnh Trà Vinh, 156 công dân phần lớn đều là tăng ni đang học tập, tu hành tại các học viện Phật giáo của Ấn Độ, chính vì vậy, công tác phục vụ các công dân cũng rất đặc biệt. Với tinh thần không quản ngại khó khăn, vất vả, mỗi cán bộ, nhân viên khu cách ly Bộ CHQS tỉnh Trà Vinh đều nêu cao trách nhiệm, tích cực phục vụ tận tình, chu đáo. Trong trận chiến chống dịch Covid-19, những đóng góp tích cực, hiệu quả của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Trà Vinh nói riêng, LLVT Quân khu nói chung đã và đang góp phần cùng cộng đồng bước đầu đẩy lùi dịch bệnh, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

- Nhịp cầu bạn đọc: Giải đáp câu hỏi của bạn đọc liên quan đến quy định bảo đảm về giáo dục cho trẻ em.