Việc hợp tác giữa VNPT và VCCI sẽ giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp Việt Nam góp phần phát triển kinh tế, xã hội đất nước. Theo đó, VCCI tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp và cung cấp các thông tin cần thiết để VNPT có thể tiến hành xây dựng chương trình nâng cao nhận thức, kế hoạch và các dự án chuyển đổi số cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ...

Song song đó, VCCI phối hợp chặt chẽ với VNPT xây dựng các chương trình đào tạo về chuyển đổi số cho các doanh nghiệp; tổ chức các khóa đào tạo về chuyển đổi số cho doanh nghiệp; giới thiệu các doanh nghiệp để VNPT tiếp cận và tiến hành thực hiện chuyển đổi số cho doanh nghiệp có nhu cầu. Trên cơ sở đó, VNPT tập trung xây dựng nội dung chương trình nâng cao nhận thức, đào tạo và triển khai toàn diện về chuyển đổi số cho các doanh nghiệp hướng đến mục tiêu cao nhất: Ứng dụng dữ liệu và công nghệ số để thay đổi một cách tổng thể và toàn diện tất cả các khía cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo hai đơn vị ký kết thỏa thuận hợp tác.

Bằng những nội dung rất cụ thể trong thỏa thuận hợp tác, VCCI và VNPT chứng minh bước đi tiên phong của những người tiên phong, là sự cam kết đầy sức nặng của hai bên giúp chuyển đổi số cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, góp phần cho tiến trình xây dựng nền kinh số và xã hội số của Việt Nam. Đây còn là minh chứng rõ nét nhất chứng tỏ VCCI và Tập đoàn VNPT là những người đi đầu trong thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW về cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 của Bộ Chính trị, mới ban hành ngày 27-9-2019.

Hiện tại, giải pháp Chính phủ điện tử của VNPT đã được triển khai sâu rộng tới 61/63 tỉnh, thành trên cả nước. Trong triển khai Thành phố thông minh, VNPT cũng đã tiếp cận, giới thiệu, triển khai mô hình xây dựng thành phố thông minh (Smart City) tại 28 tỉnh, thành phố. Hệ thống văn bản điện tử đã được VNPT triển khai cho hơn 43 tỉnh, thành phố với hơn 3.052 cơ sở triển khai, trong đó 20 đơn vị đã triển khai trên quy mô toàn đơn vị như: Bộ Bưu chính Viễn thông Lào, Bộ TT&TT, Bộ Xây dựng; các tỉnh gồm: Nghệ An, Cao Bằng, Tiền Giang, Lào Cai, Hà Giang, Thanh Hóa, Nam Định, Ninh Bình, Tuyên Quang, Sóc Trăng, Kon Tum…).

Tin, ảnh: THÚY VÂN