Những thứ hạng này là mình chứng cho thấy sự nỗ lực của tỉnh Hải Dương trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số các lĩnh trong mấy năm vừa qua. Trong hành chính chuyển đổi số đó của tỉnh Hải Dương luôn có sự đồng hành của Tập đoàn VNPT.

Với vai trò là đối tác chiến lược của tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2017- 2021, bằng nguồn lực và thế mạnh công nghệ, VNPT đã tích cực hỗ trợ tỉnh xây dựng một nền tảng hạ tầng số mạnh, hệ sinh thái số phong phú đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, triển khai Chính quyền điện tử. Hạ tầng CNTT được VNPT đầu tư bài bản, hiện tại 100% các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã đã xây dựng mạng nội bộ (LAN) kết nối các phòng ban, đơn vị; tỷ lệ máy tính/cán bộ, công chức đạt 100%. Mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh được triển khai sử dụng chính thức trong hoạt động của các cơ quan Đảng và đã được kết nối đến tất cả các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn để phục vụ cho Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến từ tỉnh đến xã và kết nối với Trung ương.

Lãnh đạo Tập đoàn VNPT cho biết, đến thời điểm này, phần mềm “một cửa” điện tử và dịch vụ công trực tuyến từ tỉnh đến 12 huyện thị xã, thành phố và 235 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh Hải Dương; xây dựng hệ thống mail công vụ cho tỉnh; kết nối phần mềm quản lý văn bản vào trục nền tảng trao đổi dữ liệu Quốc gia (VDXP) và cổng dịch vụ công quốc gia với cổng dịch vụ công của tỉnh; hệ thống báo cáo VSR.

Ứng dụng Smart Hải Dương tích hợp, cung cấp đầy đủ các dịch vụ cho người dân tỉnh Hải Dương trên một ứng dụng duy nhất. Có khoảng 150.000 người cài đặt Smart Hải Dương là kết quả bước đầu khả quan để tăng cường sự tham gia của người dân trong hoạt động quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi để người dân đối thoại với chính quyền, tham gia xây dựng và triển khai các chính sách, giải pháp, dịch vụ… Các Trung tâm DC, IOC, SOC cũng đã được đưa vào vận hành làm nền tảng cho chuyển đổi số, hoàn thiện nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Tỉnh.

Trong giai đoạn tiếp theo, tỉnh Hải Dương cũng sẽ tập trung ưu tiên lựa chọn chuyển đổi số ở một số ngành, lĩnh vực cung cấp các tiện ích và trải nghiệm mới cho người dân, doanh nghiệp và xã hội như: Y tế, giáo dục, tài chính - ngân hàng, nông nghiệp, giao thông vận tải và logistics, tài nguyên và môi trường, du lịch…

leftcenterrightdel
Trong thời gian tới, VNPT sẽ tiếp tục hợp tác với Hải Dương nhằm ứng dụng công nghệ trong phát triển mọi mặt kinh tế-xã hội. 

Theo ông Ngô Diên Hy, Phó tổng giám đốc Tập đoàn VNPT, chúng tôi sẽ phối hợp, hỗ trợ tỉnh khảo sát, tư vấn đề án, quy hoạch tổng thể về chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh; xây dựng hạ tầng số, các nền tảng dùng chung, đảm bảo an toàn an ninh thông tin; hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực CNTT, viễn thông.

Chúng tôi cũng sẽ hợp tác triển khai, tích hợp các giải pháp chuyển đổi số cho chính quyền tỉnh Hải Dương, nhằm đẩy mạnh tiến trình cải tiến hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ hỗ trợ tỉnh hình thành hệ sinh thái chính quyền số tổng thể với các giải pháp trọng tâm như: Trung tâm điều hành thông minh (VNPT IOC), kho dữ liệu và báo cáo thông minh, hệ thống AI camera an ninh và giao thông (VNPT AI Camera), hệ thống tương tác và xử lý phản ánh kiến nghị đa kênh (VNPT 1022), một cửa điện tử (VNPT iGate)....”, ông Ngô Diên Hy chia sẻ.

Theo nội dung hợp tác giai đoạn 2022-2027 vừa được UBND tỉnh Hải Dương và Tập đoàn VNPT ký kết, trên cơ sở kế thừa và phù hợp với các nhiệm vụ, dự án đã được triển khai và phù hợp với kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hải Dương, Tập đoàn VNPT sẽ tham vấn cho tỉnh xây dựng, triển khai các giải pháp hệ sinh thái đồng bộ, thông minh trong các lĩnh vực ưu tiên như y tế, giáo dục, du lịch, lao động – thương binh – xã hội, nông nghiệp và tài nguyên môi trường.

Với tỉnh Hải Dương, chuyển đổi số chính là một quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên công nghệ số. Với sự chuyển đổi số toàn diện, nhanh, tích cực và đồng bộ, chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi, tỉnh Hải Dương sẽ đạt được những thành tích, mang đến lợi ích tốt nhất cho người dân và địa phương.

VĂN PHONG