Thỏa thuận hợp tác giữa 2 bên giai đoạn 2016-2020 đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo cơ sở hạ tầng viễn thông-công nghệ thông tin đồng bộ, hiện đại, kết nối liên thông tới tất cả các cơ quan nhà nước, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại tỉnh An Giang.

Theo ông Huỳnh Quang Liêm, Phó tổng giám đốc Tập đoàn VNPT: Chúng tôi sẽ hỗ trợ chính quyền tỉnh An Giang nâng cao chất lượng mạng, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông-công nghệ thông tin cho các khu kinh tế, khu công nghiệp tập trung của tỉnh. Giai đoạn 2020-2025, ngoài tiếp tục lắp, phát sóng mới các trạm 2G, 3G, 4G trên toàn tỉnh An Giang, Tập đoàn VNPT sẽ triển khai mạng 5G ở các trung tâm huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang...

leftcenterrightdel
Lãnh đạo tỉnh An Giang và Tập đoàn VNPT ký kết hợp tác.

Ngoài ra, VNPT sẽ kết nối, tích hợp phần mềm chuyên ngành của các sở, ngành với cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống một cửa điện tử tỉnh để thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến; phối hợp với ngành du lịch tỉnh triển khai hệ thống du lịch thông minh trên toàn tỉnh nhằm cung cấp các tiện ích thông minh cho người dân, khách du lịch...

leftcenterrightdel
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược viễn thông - công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2025 giữa hai bên.

Để thực hiện có hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, lãnh đạo tỉnh An Giang đề nghị Tập đoàn VNPT tiếp tục hợp tác, phối hợp hỗ trợ tỉnh trong việc triển khai xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, đặc biệt là chương trình chuyển đổi số của tỉnh. Đồng thời tư vấn, định hướng triển khai khu công nghệ thông tin tập trung, tạo động lực để phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Tin, ảnh: NGUYỄN QUỲNH