leftcenterrightdel
GS, TS Lê Quân. 

Việc GS, TS Lê Quân trở thành thành viên Hội đồng quản trị AUF sẽ góp phần phát triển quốc tế hóa giáo dục đại học trong khu vực, tại Việt Nam và tại Đại học Quốc gia Hà Nội; đẩy mạnh hợp tác song phương và đa phương giữa các đối tác trong khối Pháp ngữ. AUF có hơn 1.000 thành viên đến từ 120 quốc gia sử dụng một phần hoặc toàn phần tiếng Pháp. Tổ chức này góp phần hỗ trợ tạo một môi trường khoa học và kết nối các đại học thành viên, phục vụ cho phát triển xã hội.

NGỌC THANH