Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tạ Minh Tuấn, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội (KHXH) Việt Nam cho biết, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng trong năm 2023, Viện đã bám sát phương châm: “Sáng tạo, hành động, kỷ cương, phát triển”, tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác, đặt trọng tâm, nguồn lực vào những nhiệm vụ cấp bách gắn với các mục tiêu cụ thể theo từng giai đoạn.

Bên cạnh các chương trình, đề án cấp quốc gia, hiện nay, Viện Hàn lâm đang tiếp tục thực hiện 7 chương trình trọng điểm cấp Bộ với nhiều đề tài/nhiệm vụ đã được nghiệm thu. Việc nghiệm thu hệ đề tài cấp cơ sở ở các đơn vị được thực hiện nghiêm túc với tổng số 405 đề tài; tổ chức thành công 8 hội thảo quốc tế thường niên ở trong và ngoài nước cũng như hàng loạt các hội nghị, hội thảo, tọa đàm và diễn đàn khoa học ở Trung ương và địa phương.

Bên cạnh hoạt động nghiên cứu cơ bản, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã triển khai nhiều hướng nghiên cứu mới, gắn với những vấn đề thời sự của đất nước, tình hình phát triển kinh tế-xã hội, hội nhập quốc tế. Thông qua kết quả của các công trình nghiên cứu, các hội thảo, tọa đàm khoa học, Viện đã có nhiều ý kiến đóng góp quan trọng, cung cấp thông tin, luận cứ phục vụ công tác hoạch định chính sách của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, tham gia xây dựng nhiều dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quan trọng…

leftcenterrightdel
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Thành Đạt chúc mừng những kết quả mà Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã đạt được trong năm qua. Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, với vai trò là cơ quan quản lý khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ khuyến khích các hoạt động khoa học, đề án nghiên cứu, sáng tạo của Viện. Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam cần tích cực xây dựng đội ngũ, nâng tầm các hoạt động khoa học công nghệ, tiến tới xây dựng Viện trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

Đồng chí Huỳnh Thành Đạt đề nghị Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam phát huy vai trò là cơ quan nghiên cứu lớn của đất nước, đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, nhằm kịp thời cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng, hoạch định chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của Đảng và Nhà nước; đẩy mạnh các khảo sát chuyên sâu, công bố các báo cáo nghiên cứu có giá trị khoa học lớn, các đánh giá, dự báo tình hình có giá trị thực tiễn, định hướng chính sách cao.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Trong đó, lấy thế mạnh nghiên cứu cơ bản làm nền tảng để phát triển, đẩy mạnh nghiên cứu đa ngành, liên ngành, liên vùng; kết hợp giữa nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu ứng dụng, tư vấn chính sách và đào tạo. Tăng cường các hoạt động tư vấn chính sách gắn với tình hình kinh tế-xã hội của đất nước và từng địa phương, thúc đẩy, mở rộng liên kết, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế trong nghiên cứu khoa học cũng như phát triển hoạt động hợp tác về nghiên cứu khoa học với các tổ chức nghiên cứu, đào tạo của nước ngoài, các thiết chế quốc tế...

Tin, ảnh: THỦY TIÊN

Mời bạn đọc vào chuyên mục Giáo dục Khoa học xem các tin, bài liên quan.