Mục đích chương trình ký kết nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy và Lữ đoàn 2 trong hoạt động đấu tranh trên không gian mạng, nhất là xử lý các thông tin xấu, độc liên quan đến quân đội và TP Hồ Chí Minh; phát huy lợi thế, khả năng, chuyên môn nghiệp vụ của hai đơn vị để nâng cao hiệu quả đấu tranh, xử lý thông tin xấu, độc; đảm bảo an toàn an ninh mạng; đẩy mạnh tuyên truyền, cung cấp thông tin chính thống lên không gian mạng, góp phần định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

leftcenterrightdel
Đại diện hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp. 

Chương trình ký kết thực hiện 4 nội dung, gồm: Phối hợp cung cấp thông tin hai chiều; phối hợp xây dựng lực lượng, lan tỏa thông tin tích cực; phối hợp đấu tranh, xử lý thông tin xấu, độc; hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ và kinh nghiệm trong đấu tranh, xử lý thông tin.

Theo đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, chương trình ký kết có ý nghĩa thiết thực, tạo thuận lợi cho hai đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc trên không gian mạng; kịp thời chia sẻ kinh nghiệm nhằm lan tỏa thông tin tích cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thời gian tới.

Tin, ảnh: CHÂU GIANG