Tại hội thảo, các đại biểu tập trung làm rõ những vấn đề về việc thi hành Hiến pháp năm 2013, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đưa ra những kiến nghị để tiếp tục nâng cao hiệu quả thi hành Hiến pháp năm 2013. Các tham luận đều nhấn mạnh, Hiến pháp năm 2013 là bản Hiến pháp có nhiều nội dung mới, tiến bộ, mang tính nhân văn sâu sắc, là kết tinh trí tuệ, thành tựu lý luận, pháp lý sau gần 30 năm đổi mới. Sự ra đời của Hiến pháp năm 2013 đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và hội nhập, phù hợp đời sống chính trị, kinh tế-xã hội nước ta giai đoạn phát triển mới.

leftcenterrightdel
 Đoàn chủ tọa điều hành hội thảo.

Tiến sĩ Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh cho biết: Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã nhấn mạnh, “tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, kiến tạo phát triển, liêm chính hành động, tạo đột phá trong cải cách hành chính và xây dựng hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững” thì việc nhìn lại 10 năm thực thi Hiến pháp năm 2013 rất cần thiết. 10 năm qua, hệ thống chính trị nước ta đã triển khai thực thi hiệu quả Hiến pháp năm 2013. Dù vậy, nhiều nội dung tiến bộ của Hiến pháp năm 2013 chưa được cụ thể hóa hết vào đời sống nên cần phải được phát huy nhiều hơn thời gian tới.

Trình bày tham luận về “Quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân” theo quy định của Hiến pháp năm 2013, Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Quang Hiển, Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết: Pháp luật về bảo đảm quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân ngày càng hoàn thiện, nhất là việc phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lợi, nghĩa vụ cơ bản của công dân. Việc thực hiện quyền lực Nhà nước của nhân dân bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, hội đồng nhân dân và các cơ quan khác của Nhà nước. Thời gian tới, cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các thể chế, thiết chế dân chủ trực tiếp, thực hành dân chủ bảo đảm nguyên tắc quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân, thực hiện quan điểm “dân làm gốc”, tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội thảo.

Các tham luận tại hội thảo cũng khẳng định, pháp luật nước ta đã ngày càng hoàn thiện hơn để góp phần triển khai có chất lượng và hiệu quả nội dung của Hiến pháp năm 2013, trong đó có nguyên tắc kiểm soát giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Nhờ đó, cơ chế bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, quyền con người, quyền công dân được phát huy đầy đủ, mang lại đời sống chính trị dân chủ, pháp quyền.

Tin, ảnh: GIANG MẪN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Giáo dục Khoa học xem các tin, bài liên quan.