leftcenterrightdel

Theo quyết định, hiệu trưởng có quyền chuyển trường cho học sinh trung học phổ thông.

Theo đó, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho phép hiệu trưởng các trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó cấp học cao nhất là trung học phổ thông, thuộc quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo được quyền chuyển trường cho học sinh trung học phổ thông và xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học phổ thông.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giao Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục của sở chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện các thủ tục đã phân cấp.

Theo quy định trước đây, việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quyết định.

Quy định mới này đã tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong chuyển trường, tiếp nhận học sinh trong cùng một tỉnh, thành phố cũng như học sinh từ các địa phương có nhu cầu học tập tại Hà Nội.

Trước đó, một số địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh đã cho phép hiệu trưởng các trường trung học phổ thông được quyền quyết định chuyển trường cho học sinh.

LINH AN