Theo đó, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm đối với các khối lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 10, lớp 11 năm học 2023 - 2024. Đây là các khối lớp thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 27/2020/TT BGDĐT ngày 4-9-2020.

Trong tháng 4-2024, đối tượng tham gia thí điểm là các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và học sinh cấp tiểu học trong các cơ sở giáo dục này.

leftcenterrightdel

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số trong tháng 4. Ảnh minh họa: kinhtedothi.vn 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tổ chức tập huấn nghiệp vụ khai thác, tạo lập, sử dụng học bạ số cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu, các nội dung thí điểm phải bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn, yêu cầu chức năng, kỹ thuật theo quy định, sẵn sàng kết nối với hệ thống quản lý thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giải pháp phần mềm học bạ số phải bảo đảm tính kế thừa, khả thi, an toàn, đồng bộ và liên thông, tiết kiệm, hiệu quả đáp ứng yêu cầu quản lý, sử dụng học bạ số thay thế học bạ giấy truyền thống trong thực hiện các thủ tục hành chính có sử dụng học bạ.

Các cơ sở giáo dục tham gia thí điểm phải bảo đảm các điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở vật chất và nhân lực để triển khai học bạ số. Cùng với đó, các đơn vị cung cấp dịch vụ tham gia thực hiện thí điểm có chức năng, thẩm quyền theo quy định của pháp luật, có đủ năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ học bạ số, cam kết cung cấp dịch vụ ổn định, an toàn khi triển khai phương án, giải pháp kỹ thuật về học bạ số.

Được biết, hiện 100% hồ sơ học sinh Hà Nội đã được gắn mã số định danh duy nhất, xuyên suốt quá trình học tập, sẵn sàng về dữ liệu phục vụ triển khai học bạ số; 100% giáo viên, nhân viên các trường học đều có kinh nghiệm, trình độ công nghệ thông tin để có thể tham gia sử dụng hệ thống quản lý thông tin giáo dục chuyên ngành; 100% Hồ sơ tuyển sinh các lớp mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 được quản lý bằng hồ sơ số; 100% quy trình, thủ tục tuyển sinh các cấp được thực hiện trên môi trường số…

TẠ TUẤN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Giáo dục Khoa học xem các tin, bài liên quan.