Theo đó, Hà Nội quyết định triển khai đại trà giáo dục STEM tại tất cả trường tiểu học trên địa bàn thành phố từ năm học 2023-2024. Giáo dục STEM là phương thức giáo dục chủ yếu dựa trên dạy học tích hợp, tạo cơ hội cho học sinh huy động, tổng hợp kiến thức, kỹ năng thuộc các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để phát triển phẩm chất, năng lực và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn.

leftcenterrightdel
 Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học (Bộ GD-ĐT) Thái Văn Tài hướng dẫn thực hiện giáo dục STEM. 

Năm học 2022-2023, Hà Nội là một trong 7 tỉnh, thành phố tham gia thí điểm giáo dục STEM ở cấp tiểu học và đã thành công.

THÁI AN