Sáng 29-3, Kỳ họp thứ mười lăm HĐND thành phố Hà Nội nhất trí thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023-2024.

Theo đó, từ tháng 1-2024, thành phố Hà Nội điều chỉnh tổng biên chế viên chức hưởng lương ngân sách Nhà nước là 116.185 biên chế, trong đó số biên chế viên chức theo Nghị quyết số số 37/NQ-HĐND ngày 6-12-2023 của HĐND thành phố là 113.537 biên chế; bổ sung 2.648 biên chế theo Quyết định số 2362-QĐ/BTCTW ngày 6-12-2023 của Ban Tổ chức Trung ương về biên chế của thành phố Hà Nội năm 2024.

leftcenterrightdel
Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh trình bày tờ trình dự thảo nghị quyết tại kỳ họp. 

Nghị quyết cũng giao bổ sung 2.648 biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023-2024 cho Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, UBND quận, huyện, thị xã. Trong đó, giao 447 biên chế viên chức các trường trung học phổ thông; 1.033 biên chế viên chức các trường trung học cơ sở; 977 biên chế viên chức các trường tiểu học; 191 biên chế viên chức các trường mầm non.

HĐND thành phố giao UBND thành phố tổ chức triển khai giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục theo đúng nghị quyết, bảo đảm đúng nguyên tắc, công khai, minh bạch. Thực hiện việc quản lý, sử dụng hiệu quả số biên chế giáo viên được giao. Chỉ đạo việc tuyển dụng giáo viên trong chỉ tiêu biên chế theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, vị trí việc làm, cơ cấu môn học theo từng bậc học.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc nâng mức tự chủ tài chính của cơ sở giáo dục công lập, đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực sự nghiệp giáo dục, theo đó giảm biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, bảo đảm đúng chủ trương theo Kết luận số 40-KL/TW ngày 18-7-2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026.

Trước đó, trình bày tờ trình dự thảo nghị quyết, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh cho biết: Trong năm học 2023-2024, căn cứ quy hoạch mạng lưới trường học, đã có 33 trường mầm non, phổ thông công lập được thành lập mới và đưa vào hoạt động tại các quận, huyện, thị xã với quy mô 554 lớp học và 19.350 học sinh. Trong khi đó, số biên chế sự nghiệp giáo dục thiếu 16.004 so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Cùng đó, số biên chế viên chức sự nghiệp giáo dục đã được bổ sung theo quyết định của Ban Tổ chức Trung ương năm học 2023-2024: Thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục, Ban Tổ chức Trung ương quyết định thông báo bổ sung 2.648 biên chế (đạt 16,54% so với số viên chức còn thiếu, đạt 29,62% so với số Thành phố đề nghị bổ sung).

Vì vậy, việc UBND Thành phố trình HĐND Thành phố quyết định giao bổ sung biên chế giáo viên năm học 2023-2024 tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông công lập thuộc UBND quận, huyện, thị xã, Sở Giáo dục và Đào tạo để triển khai thực hiện Quyết định của Trung ương, Thành ủy là đúng thẩm quyền, có đủ căn cứ pháp lý và hết sức cần thiết, góp phần đáp ứng yêu cầu của việc đảm bảo chất lượng giáo dục các bậc phổ thông trên địa bàn Thành phố.

Biên chế được giao bổ sung được thực hiện từ tháng 1-2024.

THẾ TRUYỀN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Giáo dục Khoa học xem các tin, bài liên quan.