Đại học (ĐH) Quốc gia Hà Nội vừa ban hành thông báo chính sách thu hút nhà khoa học xuất sắc. Đối tượng thu hút gồm các nhà khoa học có thành tích nghiên cứu xuất sắc ở trong và ngoài nước (bao gồm cả người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài), có mong muốn tham gia nghiên cứu khoa học, đảm nhận các vị trí trưởng nhóm nghiên cứu mạnh ở các lĩnh vực khoa học công nghệ (KHCN) mà ĐH Quốc gia Hà Nội định hướng nghiên cứu ưu tiên như: Khoa học và công nghệ thông tin và tính toán, khoa học và công nghệ vật liệu và năng lượng, khoa học và công nghệ sự sống, khoa học - công nghệ trái đất và môi trường, khoa học quản trị và kinh tế, khoa học xã hội và hành vi, khoa học nhân văn và nghệ thuật. 

Khi tham gia, các nhà khoa học được hưởng các chế độ ưu đãi theo quy định của Nhà nước và ĐH Quốc gia Hà Nội; được ưu tiên sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị dùng chung của ĐH Quốc gia Hà Nội; được đảm bảo các điều kiện việc làm, trang thiết bị và triển khai cơ chế chính sách theo thỏa thuận để có thể đẩy mạnh các lĩnh vực KHCN mũi nhọn của Việt Nam; được đề xuất đầu tư tăng cường năng lực để phát triển nhóm nghiên cứu mạnh.

leftcenterrightdel

Thu hút nhà khoa học xuất sắc: Đại học Quốc gia Hà Nội chi từ 3 tỷ đồng/nghiên cứu/ Ảnh: anninhthudo.vn

Đáng chú ý, khi nhà khoa học xuất sắc về làm việc sẽ được đầu tư kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ 3 tỷ đồng trong 3 năm. Về hình thức làm việc, ĐH Quốc gia Hà Nội ký kết hợp đồng làm việc/hợp đồng lao động/hợp đồng thuê khoán chuyên môn. Tùy theo hình thức ký kết hợp đồng, các nhà khoa học có thể chủ động làm việc tại ĐH Quốc gia Hà Nội, trong nước và nước ngoài.

ĐH Quốc gia Hà Nội cũng công bố danh mục hơn 40 hướng nghiên cứu các lĩnh vực chuyên môn được ưu tiên như sau: Khoa học công nghệ thông tin và tính toán, gồm khoa học máy tính, khoa học dữ liệu, toán học, kỹ thuật điện, khoa học và kỹ thuật máy tính, công nghệ AI.

Lĩnh vực khoa học và công nghệ vật liệu và năng lượng gồm: Kỹ thuật điện tử, vật lý chất rắn, khoa học vật liệu, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật cơ/điện tử, robot và thiết bị chăm sóc sức khỏe, vật liệu y sinh, công nghệ chẩn đoán hình ảnh y khoa, chip và vi mạch, bán dẫn.

Lĩnh vực khoa học và công nghệ sự sống gồm: Phân tích thuốc, hóa học các hợp chất thiên nhiên, sinh học phân tử/sinh hóa, nghiên cứu thuốc tự nhiên, khoa học sức khỏe, khoa học thực phẩm, công nghệ enzyme và protein, kỹ thuật xử lý, kỹ thuật sản xuất, kỹ thuật nông nghiệp, nông nghiệp số.

Lĩnh vực khoa học và công nghệ trái đất và môi trường gồm: Lượng giá tài nguyên thiên nhiên giám sát, cảnh báo và bảo vệ môi trường, dự báo thiên tai, năng lượng mới và năng lượng tái tạo, biến đổi khí hậu.

Lĩnh vực khoa học quản trị và kinh tế gồm: Quản lý/kinh tế, kinh tế lượng, nghiên cứu đổi mới sáng tạo, kỹ thuật công nghiệp.

Lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi gồm: Việt Nam trong bối cảnh khu vực và quốc tế đương đại, bảo vệ chủ quyền quốc gia, quốc phòng-an ninh, tư vấn chính sách, quan hệ khu vực và quốc tế, vị thế của Việt Nam.

Lĩnh vực khoa học nhân văn và nghệ thuật gồm: Bảo tồn và phát triển di sản văn hóa, hội nhập văn hóa thế giới, khai thác, phát huy tiềm năng du lịch, tư vấn phát triển, khoa học sáng tạo...Ngoài ra, ĐH Quốc gia Hà Nội cũng để mở các lĩnh vực khoa học khác theo đề xuất của nhà khoa học.

ĐH Quốc gia Hà Nội triển khai chính sách thu hút nhà khoa học xuất sắc nhằm thực hiện Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt theo Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 31-7-2023 của Thủ tướng Chính phủ; căn cứ Thông tư số 05/2023/TT-BKHCN ngày 22-5-2023 của Bộ KH&CN quy định chi tiết một số nội dung về thu hút, sử dụng và trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học công nghệ và nhu cầu hoạt động.

HỒNG QUANG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Giáo dục Khoa học xem các tin, bài liên quan.