Trong bảng xếp hạng THE WUR by Subjects 2024, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục duy trì 6 nhóm lĩnh vực đã được xếp hạng trong kỳ xếp hạng trước và gia tăng thêm 2 nhóm lĩnh vực mới được xếp hạng là Sức khỏe lâm sàng và Giáo dục. Nhóm lĩnh vực Giáo dục lần đầu tiên được THE đánh giá và đạt được thứ hạng 401-500 thế giới, là cơ sở giáo dục đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam được xếp hạng, khẳng định vị thế của Đại học Quốc gia Hà Nội trong nghiên cứu và đào tạo nhóm lĩnh vực giáo dục. Nhóm lĩnh vực Sức khỏe và lâm sàng cũng lần đầu tiên được THE đánh giá và có thứ hạng 601-800.

leftcenterrightdel
Đại học Quốc gia Hà Nội có thêm 2 nhóm lĩnh vực được xếp hạng thế giới 

Vị trí cụ thể các nhóm lĩnh vực của Đại học Quốc gia Hà Nội trong kỳ xếp hạng 2024:

1. Giáo dục (Education) – xếp hạng 401 – 500: Đại học Quốc gia Hà Nội trong lần đầu được THE WUR by subject xếp hạng ở nhóm lĩnh vực này cũng là cơ sở giáo dục đại học duy nhất Việt Nam được xếp hạng trong THE WUR by subject 2024 với vị trí trong top 401-500. Trước đó, trong Bảng xếp hạng THE Impact ranking 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng được đánh giá cao ở tiêu chí Giáo dục có chất lượng với thứ hạng 70 thế giới.

2. Khoa học xã hội (Social Sciences) – xếp hạng 501 – 600: Đại học Quốc gia Hà Nội cùng với 3 cơ sở giáo dục đại học khác ở Việt Nam (Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Duy Tân, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) được xếp hạng trong THE WUR by subject 2024.

3. Y tế lâm sàng và Sức khỏe (Clinical and Health) – xếp hạng 601 – 800: Đại học Quốc gia Hà Nội cùng với 4 cơ sở giáo dục đại học khác ở  Việt Nam (Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Duy Tân, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Huế) được xếp hạng trong THE WUR by subject 2024.

4. Kinh doanh và kinh tế (Business and Economics) – xếp hạng 601 – 800: Đại học Quốc gia Hà Nội và 3 cơ sở giáo dục đại học khác ở Việt Nam (Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Duy Tân, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) được xếp hạng trong THE WUR by subject 2024.

5. Khoa học sự sống (Life Sciences) – xếp hạng 801 – 1000: Đại học Quốc gia Hà Nội cùng với 4 cơ sở giáo dục đại học khác ở  Việt Nam (Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Duy Tân, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) được xếp hạng trong THE WUR by subject 2024. Trong đó, Đại học Quốc gia Hà Nội được xếp hạng trong top 801-1000.

6. Khoa học máy tính (Computer Sciences) – xếp hạng 801 – 1000: Nhóm lĩnh vực Kỹ thuật (Engineering): Đại học Quốc gia Hà Nội cùng với 4 cơ sở giáo dục đại học khác ở  Việt Nam (Trường Đại học Duy Tân, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) được xếp hạng trong THE WUR by subject 2024.

7. Kỹ thuật (Engineering) – xếp hạng 801 – 1000: Đại học Quốc gia Hà Nội cùng với 4 cơ sở giáo dục đại học khác ở Việt Nam (Trường Đại học Duy Tân, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) được xếp hạng trong THE WUR by subject 2024.

8. Khoa học tự nhiên (Physical Sciences) – xếp hạng 801 – 1000: Đại học Quốc gia Hà Nội cùng với 5 cơ sở giáo dục đại học khác ở Việt Nam (Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Duy Tân, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học Huế, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) được xếp hạng trong THE WUR by subject 2024.

THÁI AN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Giáo dục Khoa học xem các tin, bài liên quan.