Đề án “Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” có các mục tiêu chính: Đào tạo giáo viên đáp ứng chuẩn trình độ theo chức danh nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030; bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục và tuyển dụng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2021-2030.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên phát biểu tại phiên họp.

Một số ý kiến đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cần nghiên cứu kỹ lưỡng về quy hoạch đội ngũ nhà giáo, việc tuyển dụng, quản lý, đào tạo lại đội ngũ cán bộ nhà giáo đạt chuẩn; việc sắp xếp biên chế, tinh giản biên chế; số lớp, số giáo viên; nguồn kinh phí thực hiện đề án; tăng cường bổ sung biên chế giáo viên cho các địa bàn vùng khó khăn, biên giới…

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cần đánh giá đúng thực trạng, hạn chế để xác định mục tiêu, giải pháp phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đến năm 2030. Về nhiệm vụ và giải pháp, đề án cần làm rõ hơn việc thực hiện các yêu cầu, quy định của Trung ương, của tỉnh về tinh giản biên chế và tuyển dụng biên chế giáo viên.

leftcenterrightdel
Các đại biểu phát biểu ý kiến tại phiên họp. 

Đối với bồi dưỡng, đào tạo phải xác định thêm các loại hình như: Tập trung hoặc theo ngành, theo địa bàn; khuyến khích đội ngũ giáo viên tự học để nâng cao trình độ, chuẩn hóa giáo dục. Bên cạnh đó, nguồn kinh phí thực hiện đề án phải tuân thủ nguyên tắc chung là theo phân cấp của quản lý nhà nước; làm rõ hơn cơ chế sử dụng nguồn kinh phí thực hiện đề án; khuyến khích công tác xã hội hóa giáo dục.

Tin, ảnh: XUÂN PHƯƠNG