leftcenterrightdel
 Đại tá Nguyễn Thành Ruân, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại lễ khai giảng.
leftcenterrightdel
 Các đại biểu và học viên dự lễ khai giảng.

Tham gia khóa học có 50 học viên là cán bộ của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Trong thời gian 6 tháng, các học viên được học tập những nội dung cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng và đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; quản lý hành chính Nhà nước và kỹ năng lãnh đạo, quản lý...

Phát biểu tại lễ khai giảng, Đại tá Nguyễn Thành Ruân, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bình Phước đề nghị các học viên tham gia khóa học cần xác định động cơ, thái độ học tập đúng đắn, nêu cao tinh thần chủ động, trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu, liên hệ, vận dụng sáng tạo giữa lý luận với thực tiễn; tuân thủ nghiêm túc nội quy, quy chế, kỷ luật và xây dựng tập thể lớp đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, từng đồng chí vận dụng tốt kiến thức vào thực tiễn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Tin, ảnh: MINH TIẾN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Giáo dục Khoa học xem các tin, bài liên quan.