Tại cuộc họp, ông Nguyễn Xuân Hải, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết: Năm 2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai 138 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, trong đó có 78 nhiệm vụ chuyển tiếp và 60 nhiệm vụ mở mới.

Đối với công tác xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia (TCVN), năm 2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao xây dựng 33 TCVN bao gồm: Lĩnh vực địa chất khoáng sản có 23 TCVN về điều tra đánh giá thăm dò khoáng sản, điều tra địa chất và khoáng sản; lĩnh vực đất đai có 2 TCVN về điều tra, đánh giá đất đai; lĩnh vực biến đổi khí hậu có 1 TCVN về môi chất lạnh; lĩnh vực môi trường có 6 TCVN về chất lượng nước, phát thải hữu cơ, xác định Crom và Cadmi, tổng vật chất hạt lơ lửng trong khí quyển và lĩnh vực viễn thám có 1 TCVN về viễn thám quang học đa phổ.

leftcenterrightdel
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên phát biểu tại cuộc họp. 

Về xây dựng đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2025, Vụ Khoa học và Công nghệ đã tổng hợp 192 đề xuất được gửi lên Cổng thông tin điện tử của Bộ. Trên cơ sở đó, Vụ đã phân chia các đề xuất theo các lĩnh vực chuyên ngành của Bộ, giao các lãnh đạo và chuyên viên Vụ phụ trách từng lĩnh vực rà soát tính cấp thiết, khả thi, khả năng ứng dụng của sản phẩm dự kiến đạt được, tra cứu thông tin trùng lặp của các đề xuất với các nhiệm vụ. Kết quả lựa chọn 48 đề xuất nhiệm vụ theo các lĩnh vực chuyên ngành của Bộ để đưa ra họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp Bộ mở mới năm 2025.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên đề nghị Vụ Khoa học và Công nghệ bổ sung, làm rõ các danh mục, các đề tài cấp cơ sở đã đủ điều kiện mà chưa bố trí ngân sách thực hiện trong năm 2024. Bổ sung danh sách đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2025, danh sách các nhiệm vụ họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp Bộ mở mới năm 2025.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh cuộc họp.

Bên cạnh đó, Vụ Khoa học và Công nghệ cần tiến hành kiểm tra, rà soát, nghiệm thu các đề tài theo tiến độ, kế hoạch. Triển khai các nhiệm vụ liên quan đến tổng kết chương trình phối hợp giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Khoa học và Công nghệ, xây dựng chương trình phối hợp hai bộ đến năm 2030.

Ngoài ra, Vụ Khoa học và Công nghệ cũng cần tập trung xây dựng 35 quy chuẩn quốc gia và 8 tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia theo kế hoạch được giao, đảm bảo tiến độ đề ra.

Tin, ảnh: HOÀNG NGÂN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Giáo dục Khoa học xem các tin, bài liên quan.