Tại Học viện Kỹ thuật quân sự, với mục tiêu đào tạo toàn diện, học viên tốt nghiệp ra trường không chỉ giỏi về kiến thức chuyên môn, năng lực ngoại ngữ, công nghệ thông tin mà còn phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tác phong chính quy và năng lực chỉ huy quản lý tổ chức điều hành huấn luyện bộ đội, có sức khỏe tốt và thích nghi với mọi hoàn cảnh. Chính vì vậy, người cán bộ QLHV tại Học viện Kỹ thuật quân sự vừa thực hiện nhiệm vụ quản lý giáo dục rèn luyện học viên, duy trì đơn vị thực hiện các nhiệm vụ, vừa là người trực tiếp tham gia định hướng, hướng dẫn học viên học tập, tổ chức huấn luyện ngoại khóa cho học viên.

leftcenterrightdel
Thiếu tá Nguyễn Hiếu Giỏi, Chính trị viên Đại đội Liên kết Bách khoa, Tiểu đoàn 1 tận tình hướng dẫn học viên thực hiện sắp xếp nội vụ vệ sinh.

Theo Thiếu tướng Trần Văn Thưởng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Kỹ thuật quân sự, công tác QLHV và đội ngũ cán bộ QLHV đã có những đóng góp rất lớn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng học viện trong những năm vừa qua. Điều đó được minh chứng bằng số lượng học viên ra trường tốt nghiệp khá, giỏi ngày càng tăng, tỷ lệ học viên tốt nghiệp là đảng viên đạt hơn 98%. Nhiều đồng chí cán bộ QLHV phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, tận tâm với công việc, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu cán bộ QLHV tốt, được học viên kính trọng, yêu mến.

Học viện Kỹ thuật quân sự luôn nhận thức đúng về vai trò, vị trí của đội ngũ cán bộ QLHV, luôn quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ QLHV. Phần lớn cán bộ đã qua đào tạo chỉ huy quản lý cấp phân đội; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; có tinh thần trách nhiệm, có năng lực lãnh đạo, chỉ huy, quản lý giáo dục đào tạo, tổ chức huấn luyện theo chức trách nhiệm vụ; nắm chắc yêu cầu xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, nguyên tắc tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị. Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ QLHV đã đóng góp quan trọng vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của học viện.

Theo Thiếu tá Nguyễn Hiếu Giỏi, Chính trị viên Đại đội Liên kết Bách khoa, Tiểu đoàn 1, là cán bộ quản lý, trực tiếp cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt với học viên, người cán bộ QLHV cần xác định rõ vai trò của mình như một người thầy thứ hai, đó là tổ chức giáo dục, định hướng, động viên, giúp đỡ học viên trong quá trình học tập tại đơn vị.

Tại Đại đội Liên kết Bách khoa, học viên học tập, thực tập chủ yếu ngoài đơn vị, quân số phân tán gây khó khăn cho công tác theo dõi, bám nắm học viên của ban chỉ huy; học viên đi lại bằng xe buýt xa mỗi ngày ảnh hưởng đến thời gian, sức khỏe thực hiện các nhiệm vụ. Thêm vào đó, chương trình học tập cao, yêu cầu khả năng tự học của học viên cao, dẫn đến thời gian rèn luyện thể lực và các nội dung quân sự, chính trị khác bị hạn chế. Những khó khăn này càng đòi hỏi người cán bộ QLHV cần không ngừng nỗ lực tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. “Trong quá trình quản lý học viên, tôi luôn gần gũi, hòa đồng, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần học viên, xây dựng môi trường văn hóa, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua của đơn vị; thường xuyên nắm các thông tin, trào lưu và xu hướng của giới trẻ có thể ảnh hưởng đến học viên để nắm, định hướng tư tưởng”, Thiếu tá Nguyễn Hiếu Giỏi chia sẻ.

leftcenterrightdel
Duy trì giao ban, triển khai nhiệm vụ theo chế độ tại Đại đội Liên kết Bách khoa. 

Học viên Mai Văn Huy, Đại đội 253, Tiểu đoàn 2 đánh giá, cán bộ QLHV là những tấm gương trực tiếp nhất ảnh hưởng đến lời ăn, tiếng nói, tác phong, đạo đức, tính cách của học viên. Hành động của người chỉ huy thực sự là mệnh lệnh không lời đối với chiến sĩ. Trong quá trình sinh hoạt và công tác thì cán bộ QLHV là người trực tiếp giáo dục, rèn luyện học viên, ngoài ra, quan tâm chia sẻ như người chú, người anh trong gia đình.

Còn theo học viên Nguyễn Thị Khánh Linh, Đại đội 353, Tiểu đoàn 3, người cán bộ QLHV là người nắm rõ được đặc điểm, sở trường, sở đoản của học viên nên có thể tác động chi phối đến mục tiêu của học viên, truyền đam mê ngọn lửa tâm huyết trong nghề nghiệp, định hướng. Trong quá trình công tác, cán bộ QLHV cần tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của mình để cán bộ thực sự là tấm gương sáng cho học viên noi theo. Cán bộ làm có tốt, rèn có nghiêm thì học viên sẽ có động lực để nỗ lực rèn luyện, phấn đấu trong học tập.

Thiếu tướng Trần Văn Thưởng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Kỹ thuật quân sự khẳng định, trước yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học đặt ra cho công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện học viên sẽ ngày càng cao, bên cạnh những thuận lợi, còn có không ít khó khăn, thách thức đòi hỏi đội ngũ cán bộ QLHV phải nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Yêu cầu đặt ra mỗi cán bộ QLHV cần mẫu mực về đạo đức, lối sống theo tinh thần “gương mẫu là mệnh lệnh không lời”. Đồng thời, phải nắm vững mục tiêu đào tạo, những yêu cầu cơ bản của chương trình, các quy chế, quy định đào tạo, chức trách, nhiệm vụ được giao; tâm huyết, trách nhiệm với công việc, sâu sát, gần gũi với học viên. Từng cán bộ QLHV luôn xác định mình là người thầy và là tấm gương mô phạm để cấp dưới học tập và noi theo.

Bài, ảnh: HỒNG UYÊN