Tại các chương trình, báo cáo viên của Lữ đoàn 161 đã thông tin những nội dung cơ bản về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam; lịch sử, pháp lý về chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam; quan điểm, phương châm, giải pháp đấu tranh và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Đảng, Nhà nước; vai trò nòng cốt của lực lượng Hải quân trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; những chiến công tiêu biểu của Hải quân nhân dân Việt Nam; công tác tuyển sinh quân sự của Học viện Hải quân năm 2024.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa / qdnd.vn 

Đợt thông tin nhằm giúp giáo viên, học sinh hiểu rõ hơn về biển, đảo Việt Nam và các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong giai đoạn hiện nay; đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ý DUY

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Giáo dục Khoa học xem các tin, bài liên quan.