5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) của Nhà trường được lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; tổ chức thực hiện chặt chẽ, hiệu quả; tập trung đột phá thực hiện nhiệm vụ chính trị, khắc phục khâu yếu, mặt yếu với nhiều hình thức thi đua đa dạng, thiết thực.

Phong trào TĐQT đã trở thành động lực tinh thần to lớn, động viên cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ vươn lên khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ. Nội bộ đoàn kết, thống nhất cao; nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật bảo đảm tốt; doanh trại, cảnh quan môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp; góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ…

leftcenterrightdel

 Các biểu dự Đại hội Thi đua Quyết thắng của Trường Cao đẳng Hậu cần 2.

Từ năm 2019 đến nay, Nhà trường có 5 năm liền được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 7 và Tổng cục Hậu cần tặng Cờ thi ''Đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong Phong trào Thi đua Quyết thắng''; có 18 đơn vị cơ sở đạt Danh hiệu ''Đơn vị Quyết thắng'' và 31 lượt tập thể đạt Danh hiệu ''Đơn vị tiên tiến''; 39 lượt cá nhân đạt Danh hiệu ''Chiến sĩ thi đua cơ sở''; 203 lượt cá nhân đạt Danh hiệu ''Chiến sĩ tiên tiến''…

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng biểu dương những thành tích đạt được của Nhà trường trong triển khai thực hiện Phong trào TĐQT trong 5 năm qua; đồng thời, yêu cầu Đảng ủy, Ban giám hiệu, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Nhà trường cần tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội đảng các cấp; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ chính trị của Tổng cục, Nhà trường; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên quan tâm, xây dựng tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ, đáp ứng tình hình mới.

Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng cũng yêu cầu Nhà trường áp dụng hiệu quả các công trình khoa học, các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong công tác giảng dạy; thực hiện công tác khen thưởng bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch; kết hợp chặt chẽ công tác thi đua với công tác khen thưởng, công tác khen thưởng với công tác chính sách, tạo thành sức mạnh tổng hợp, thúc đẩy Phong trào TĐQT phát triển ngày càng bền vững…

Tin, ảnh: MINH NGÂN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Nhà trường Quân đội xem các tin, bài liên quan.