Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện, của cấp ủy Đảng và chỉ huy các cấp, hoạt động của các tổ chức quần chúng học viện tiếp tục phát triển vững chắc, hiệu quả và thiết thực; tổ chức được nhiều phong trào thi đua sôi nổi, sát thực với từng đối tượng cụ thể, tập trung trọng tâm vào các nội dung: Dạy tốt, học tốt, công tác tốt và kỷ luật nghiêm, phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Các phong trào thi đua đã thực sự gắn kết chặt chẽ với các hoạt động giảng dạy, học tập, rèn luyện, giữ nghiêm kỷ luật, với phong trào phát huy sáng kiến, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, sáng tạo Robot, Thanh niên tình nguyện,... đã góp phần làm cho vị thế của Học viện ngày một nâng cao.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Trần Văn Thưởng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện phát biểu tại Lễ phát động. 

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Thiếu tướng Trần Văn Thưởng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Kỹ thuật Quân sự yêu cầu, tổ chức công đoàn, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên cần tập trung thực hiện tốt việc giáo dục về truyền thống 92 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, truyền thống 30 năm phụ nữ Quân đội và Ban Phụ nữ Quân đội; tuyên truyền về Đại hội Công đoàn các cấp về mục đích, ý nghĩa của Tháng Thanh niên và Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ, khơi dậy lòng nhiệt huyết, vai trò xung kích và trách nhiệm chính trị của cán bộ, đoàn viên công đoàn, hội viên phụ nữ và Đoàn Thanh niên, vươn lên trong trong học tập, rèn luyện, công tác, hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Quang cảnh Lễ phát động. 

Tiếp tục quán triệt và thực hiện các chỉ thị, thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào, thông qua đó tuyên truyền giáo dục về đạo đức, lối sống, bản lĩnh chính trị, xây dựng nếp sống văn hóa, trung thực, vì cộng đồng, có ý thức tự trọng, tự chủ, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, chấp hành kỷ luật Quân đội, quy định Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Phát huy tốt vai trò xung kích, sáng tạo trong hoạt động dạy, học, phục vụ và công tác, cụ thể là: Thực hiện tốt cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục", phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo khoa học” "Học tốt, rèn nghiêm", chủ động nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng giảng dạy; đổi mới phương pháp theo hướng giảng dạy tích cực, giảng dạy trực tuyến, nâng cao tính chủ động của người học. Tích cực tham gia các giải thưởng VIFOTEC, "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam", "Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội", thi Olympic toàn quân, toàn quốc; học tập ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
Cán bộ, học viên Học viện tham gia trồng cây sau Lễ phát động. 

Triển khai hiệu quả phong trào tình nguyện, các mô hình, các câu lạc bộ; đổi mới hình thức sinh hoạt chính trị, đẩy mạnh hoạt động giáo dục đạo đức cách mạng theo phương châm kết hợp giáo dục của tổ chức quần chúng với đề cao và phát huy vai trò tự giáo dục, tự tu dưỡng, tự nâng cao nhận thức chính trị trong cán bộ, đoàn viên công đoàn, hội viên phụ nữ và đoàn viên thanh niên.

Tin, ảnh: HỒNG UYÊN