Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Trần Văn Thưởng, Chính ủy Học viện, Trưởng ban tổ chức Hội thi khẳng định, giáo dục chính trị tại đơn vị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư tưởng - văn hóa, là nội dung cơ bản của nhiệm vụ huấn luyện bộ đội, có ý nghĩa quyết định đến việc hình thành nhân cách quân nhân, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tác phong công tác và năng lực hoạt động thực tiễn của bộ đội, góp phần củng cố trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Trần Văn Thưởng, Chính ủy Học viện Kỹ thuật Quân sự, Trưởng ban tổ chức Hội thi phát biểu khai mạc. 

Thấy được vị trí, vai trò của công tác giáo dục chính trị đối với nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng Học viện Kỹ thuật Quân sự, trong những năm qua, công tác giáo dục chính trị ở Học viện luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều giải pháp đổi mới nội dung, phương thức tiến hành; luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Cục Tuyên huấn đồng thời vận dụng linh hoạt, sát với đặc điểm yêu cầu nhiệm vụ và các đối tượng trong Học viện.

leftcenterrightdel
Quang cảnh khai mạc Hội thi. 

Đảng ủy, Ban giám đốc và Ban tổ chức Hội thi tin tưởng rằng, thông qua Hội thi sẽ đánh giá đúng thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị tại các đơn vị trong Học viện. Giúp cán bộ giảng dạy chính trị bồi dưỡng, học tập, trao đổi kinh nghiệm nâng cao năng lực, kỹ năng, phương pháp trong giảng dạy chính trị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tại đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Học viện và Quân đội trong giai đoạn mới. Đồng thời, lựa chọn hạt nhân tham gia Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị cấp toàn quân năm 2023.

leftcenterrightdel

Thiếu tá Nguyễn Hiếu Giỏi, Chính trị viên Đại đội 154, Tiểu đoàn 1, đại diện các thí sinh tham gia Hội thi phát biểu. 

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Các đồng chí trong Ban tổ chức Hội thi quan sát phần thi trắc nghiệm kiến thức.
leftcenterrightdel
Các thí sinh tham gia phần thi trắc nghiệm kiến thức. 

Thiếu tá Nguyễn Hiếu Giỏi, Chính trị viên Đại đội 154, Tiểu đoàn 1, đại diện các thí sinh tham gia Hội thi chia sẻ: "Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tại đơn vị, đồng thời quán triệt đầy đủ ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023; xác định tham gia Hội thi là cơ hội tốt để bồi dưỡng, học tập, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tại đơn vị, thời gian qua, đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị tại các đơn vị quản lý học viên đã tích cực trau dồi kiến thức, chuẩn bị, ôn luyện các nội dung của Hội thi với quyết tâm đạt kết quả cao nhất".

Tin, ảnh: HỒNG UYÊN