leftcenterrightdel
Quang cảnh khai mạc hội thi. 

Hội thi nhằm tạo bước chuyển biến tích cực, củng cố và nâng cao năng lực toàn diện của các cơ sở kỹ thuật; xây dựng nền nếp chính quy của các cơ sở kỹ thuật, góp phần xây dựng chính quy ngành kỹ thuật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; đánh giá thực chất năng lực, trình độ của đội ngũ nhân viên kỹ thuật và đội ngũ lái xe ô tô quân sự, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, khai thác cơ sở kỹ thuật, trang bị kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ tại Học viện. Rèn luyện, nâng cao nhận thức, tinh thần, trách nhiệm, trình độ quản lý, tổ chức khai thác cơ sở kỹ thuật, trang bị kỹ thuật của đội ngũ nhân viên kỹ thuật trong Học viện; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt mục tiêu của Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (Cuộc vận động 50)…

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Lê Minh Thái, Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự phát biểu khai mạc hội thi. 

Phát biểu khai mạc hội thi, Thiếu tướng Lê Minh Thái, Giám đốc Học viện cho rằng, trong những năm gần đây, toàn quân nói chung và Học viện nói riêng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 50 trong điều kiện nhiều quân, binh chủng tiến thẳng lên hiện đại, các đơn vị được trang bị nhiều vũ khí, trang bị kỹ thuật công nghệ cao.

Tại Học viện Kỹ thuật Quân sự cũng đã, đang được Bộ Quốc phòng tiếp tục đầu tư nhiều dự án, nhiều trang bị kỹ thuật công nghệ cao, hiện đại. Thực hiện chủ trương "Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị", Học viện đã tổ chức triển khai, thực hiện các mục tiêu của Cuộc vận động 50 bằng nhiều biện pháp cụ thể như: Tổ chức triển khai, quán triệt nghiêm túc các quyết định, chỉ thị, chỉ lệnh, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Kỹ thuật về thực hiện Cuộc vận động 50 tới các đơn vị; tổ chức phong trào thi đua gắn với thực hiện Cuộc vận động 50 mà điển hình là tổ chức hội thi công tác kỹ thuật hằng năm; triển khai đầu tư, nâng cấp, xây dựng các cơ sở kỹ thuật phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, nâng cao khả năng thực hành của học viên, tập trung vào một số chuyên ngành như: Tác chiến điện tử, Tăng thiết giáp,…

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự khai mạc hội thi. 

Tại Hội thi quản lý, khai thác cơ sở kỹ thuật, trang bị kỹ thuật tốt năm 2023 của Học viện Kỹ thuật Quân sự, các nhân viên kỹ thuật trực tiếp quản lý cơ sở kỹ thuật (phòng thí nghiệm, phòng học chuyên dùng, trạm xưởng thực hành…) phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và sản xuất chế thử; đội ngũ lái xe ô tô quân sự sẽ tham gia thi các nội dung như: Khai thác, cập nhật năng lực cơ sở kỹ thuật lên phần mềm quản lý năng lực các cơ sở kỹ thuật trên mạng nội bộ của Học viện; công tác quản lý, khai thác cơ sở kỹ thuật, trang bị kỹ thuật; công tác bảo đảm kỹ thuật; công tác an toàn…

Tin, ảnh: HỒNG UYÊN