Kết quả nghiên cứu của các công trình, đề tài khoa học đã hướng vào giải quyết những vấn đề mới nảy sinh về lý luận và thực tiễn, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo ở Học viện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

leftcenterrightdel

Cán bộ, giảng viên Khoa Công tác Đảng, công tác chính trị Học viện Chính trị trao đổi về các sản phẩm nghiên cứu khoa học. Ảnh minh họa: TIẾN HẢI

Thời gian tới, Học viện tiếp tục triển khai nghiên cứu 2 đề tài cấp quốc gia, 2 đề tài cấp Bộ Quốc phòng; 7 đề tài cấp ngành; 55 đề tài cấp Học viện; 55 đề tài cấp viện, phòng, khoa, ban, hệ; 12 đề tài lịch sử quân sự; hoàn thành xét duyệt thuyết minh 3 đề tài cấp Bộ Quốc phòng.

TRẦN ANH MINH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Giáo dục Khoa học xem các tin, bài liên quan.