Dự Hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Công Định, Giám đốc Học viện; Thiếu tướng Trần Văn Thưởng, Chính ủy Học viện.

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Công Định, Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị. 

Ngày 9-2-2021, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định phê duyệt Đề án quy hoạch phát triển Học viện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ngay sau khi Đề án được phê duyệt, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã chỉ đạo triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án, trong đó xác định rõ các chỉ tiêu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trên các mặt công tác; giai đoạn 2021-2025-cụ thể tới từng học kỳ và giai đoạn 2026-2030 - cụ thể tới từng năm học.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; cấp ủy, chỉ huy các cấp, từng cán bộ, giảng viên, nhân viên đã quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nội dung, nhiệm vụ trong các kế hoạch với quyết tâm cao và đạt được những kết quả tốt trên các mặt công tác.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự Hội nghị. 

Về công tác đào tạo và đảm bảo chất lượng giáo dục - đào tạo đã triển khai quy hoạch lại hệ thống ngành, chuyên ngành một cách tổng thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật cho Quân đội và xây dựng một số ngành có các chương trình đào tạo; triển khai thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, tác phong quân sự, trình độ chỉ huy tham mưu kỹ thuật đối với học viên các loại hình đào tạo.

Giai đoạn vừa qua, Học viện tiếp tục mở rộng quy mô đào tạo đáp ứng nhu cầu đào tạo cán bộ kỹ thuật Quân đội, nhất là quy mô đào tạo sau đại học; công tác kiểm định chất lượng giáo dục, đào tạo được quan tâm và thực hiện đúng các chỉ tiêu đề ra.

leftcenterrightdel
Quang cảnh Hội nghị. 

Học viện cũng đã đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ định hướng sản phẩm, gắn liền với đơn vị, phục vụ chiến đấu, huấn luyện chiến đấu, đảm bảo kỹ thuật và phục vụ hiện đại hóa công tác chỉ huy,  quản lý điều hành…

Tin, ảnh: HỒNG UYÊN