leftcenterrightdel

Quang cảnh Hội thảo “Mô hình nhà trường Quân đội thông minh, hiện đại, gắn với chuyển đổi số”. 

leftcenterrightdel
Trung tướng Lê Minh Thái, Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự chủ trì hội thảo. 

Với vai trò là trường đại học trọng điểm quốc gia, trung tâm nghiên cứu khoa học lớn của Quân đội và Nhà nước, Học viện KTQS xác định trở thành đơn vị nòng cốt trong triển khai ứng dụng thành quả của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong Quân đội, thực hiện chuyển đổi số, xây dựng Học viện theo mô hình nhà trường thông minh, trở thành trường đại học nghiên cứu đạt trình độ khu vực và quốc tế.

Đại tá Nguyễn Trọng Lưu, Trưởng phòng Đào tạo, Học viện KTQS trình bày báo cáo đề dẫn của hội thảo nêu rõ sự cần thiết, cơ sở khoa học và thực tiễn của việc xây dựng mô hình, bộ tiêu chí nhà trường Quân đội thông minh, hiện đại, gắn với chuyển đổi số; giới thiệu những thành phần chính của nhà trường thông minh, hiện đại, gắn với chuyển đổi số và các nhóm tiêu chí cần đạt được đối với mô hình nhà trường này.

leftcenterrightdel
Đại tá Nguyễn Trọng Lưu, Trưởng phòng Đào tạo, Học viện KTQS trình bày báo cáo đề dẫn hội thảo.  
leftcenterrightdel
Đại biểu Cục Công nghệ thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo) trình bày tham luận tại hội thảo. 

Hội thảo được nghe các ý kiến tham luận của các cơ quan, đơn vị về mô hình, kinh nghiệm trong quá trình xây dựng đại học thông minh, đại học số, ý kiến về những mục tiêu chính chuyển đổi số, đại học thông minh dưới góc độ quản lý Nhà nước, giới thiệu các giải pháp công nghệ áp dụng cho đại học thông minh, đại học số.

Tại hội thảo, các đại biểu trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, thảo luận những vấn đề mang tính học thuật xung quanh việc xây dựng mô hình và bộ tiêu chí đánh giá nhà trường Quân đội thông minh, hiện đại, gắn với chuyển đổi số. Kết quả của hội thảo sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng bộ tiêu chí làm kim chỉ nam cho việc xây dựng cơ sở giáo dục thông minh, hiện đại, gắn với chuyển đổi số của các học viện, nhà trường Quân đội trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
Các đại biểu trao đổi một số nội dung liên quan đến hội thảo. 

Kết luận hội thảo, một số nội dung được thống nhất cụ thể: Việc thực hiện chuyển đổi số, xây dựng nhà trường thông minh, hiện đại là xu thế tất yếu, khách quan của giáo dục, đào tạo trên thế giới cũng như ở Việt Nam, trong đó có các nhà trường trong Quân đội. Quá trình chuyển đổi số là tiền đề cốt lõi để đạt tới mục tiêu xây dựng nhà trường thông minh, hiện đại.

Đối với các nhà trường Quân đội nói chung và Học viện KTQS nói riêng, mặc dù đã có nhiều cố gắng và đạt được kết quả tốt trong ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước triển khai thực hiện chuyển đổi số, nhưng trong quá trình thực hiện cũng bộc lộ nhiều hạn chế như sự thay đổi thói quen người dùng còn chậm, mức đầu tư khiêm tốn, các ứng dụng còn rời rạc, chưa tạo thành một hệ thống quản trị thống nhất với dữ liệu dùng chung...

Để có cơ sở định hướng đầu tư, xây dựng và đánh giá mức độ thông minh, hiện đại, mức độ chuyển đổi số của từng nhà trường Quân đội, Bộ Quốc phòng cần nghiên cứu và ban hành mô hình và bộ tiêu chí chung về nhà trường thông minh, hiện đại, gắn với chuyển đổi số. Theo tiến trình phát triển, mô hình và bộ tiêu chí này cũng phải được thường xuyên cập nhật, sửa đổi cho phù hợp thực tiễn khách quan.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Giáo dục Khoa học xem các tin, bài liên quan.