Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết: 6 tháng đầu năm 2023, ngành Nội vụ đã nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt, không ngừng đổi mới, sáng tạo, linh hoạt, tạo được sự chuyển biến rõ nét, với những kết quả quan trọng, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước và từng địa phương, nâng cao vai trò, vị thế của ngành trong hệ thống chính trị và xã hội.

Ngành Nội vụ cũng đã chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất và giải quyết nhiều vấn đề mới, khó và những vướng mắc, bất cập trên thực tiễn, nhất là: Đề xuất điều chỉnh mức lương cơ sở lên 20% cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; giải quyết bài toán về cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, tổ dân phố; về chính sách tinh giản biên chế và nghiên cứu, tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế sát yêu cầu thực tiễn và đổi mới tư duy, phương thức quản lý nhà nước một số lĩnh vực đáp ứng sự thay đổi và xu thế phát triển. 

leftcenterrightdel

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại hội nghị. 

Bộ cũng nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi số với một tinh thần chủ động và quyết tâm và đặc biệt đã hoàn thành được việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong cả hệ thống. Đến nay, đã đồng bộ được 1.974.488/2.030.095 hồ sơ (đạt 96,28%).

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cũng thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế, bất cập, như: Công tác xây dựng thể chế, cơ chế chính sách nhiều mặt chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành và thực tiễn đặt ra. Tình trạng cán bộ, công chức né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, sợ sai, không dám làm. Việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ gắn vị trí việc làm và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức còn khó khăn, hạn chế và có mặt lúng túng... 

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2023, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị, thời gian tới, toàn ngành Nội vụ tập trung hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách trong Kế hoạch năm 2023 và chủ động triển khai các nghị định, thông tư, các luật đã ban hành trên các lĩnh vực của ngành. 

Kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng để tháo gỡ những khó khăn, bất cập trên thực tiễn và đổi mới phát triển trên một số lĩnh vực của Ngành nhất là trên lĩnh vực: Quản lý công chức, viên chức, tổ chức - biên chế, thi đua - khen thưởng…

leftcenterrightdel

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân của Bộ có thành tích xuất sắc. 

Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế và giảm viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, đây là vấn đề nóng bỏng và cấp thiết. Tham mưu bảo đảm đến năm 2026 hoàn thành giảm 5% biên chế công chức, giảm 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Đồng thời, nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức, viên chức theo chỉ tiêu biên chế và chú trọng đến đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Bám sát địa bàn để không để phát sinh các vấn đề phức tạp về tôn giáo, tín ngưỡng trong tình hình hiện nay. Bộ Nội vụ sẽ có văn bản chỉ đạo về vấn đề này để làm sao tăng cường công tác quản lý nhà nước về vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn để chủ động, phòng ngừa các vấn đề phát sinh, phức tạp. 

Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn ngành, làm tốt, làm kỹ để thực sự lấy chuyển đổi số làm động lực thay đổi, lấy chuyển đổi số là mục tiêu góp phần quan trọng thúc đẩy Chuyển đổi số Quốc gia, xây dựng Chính phủ số, chính quyền số, xã hội số, kinh tế số.

Trong khuôn khổ hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc cập nhật, kết nối và đồng bộ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 1. 

Tin, ảnh: LA DUY