Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Điểm cầu trung tâm tại Bộ GD&ĐT kết nối tới 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm trong cả nước; các đơn vị chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tỉnh ủy, UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương,…

Tại điểm cầu Bộ GD&ĐT có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đồng chủ trì hội nghị.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đồng chí Nguyễn Kim Sơn đồng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ GD&ĐT. 

Tuổi trẻ luôn tiềm tàng các khát vọng cống hiến

Những năm qua, nhiều chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng đã được ban hành và triển khai hiệu quả. Theo đánh giá bước đầu, các chương trình đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của mỗi thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, nhà trường, gia đình và toàn xã hội. Tuy nhiên, đứng trước những thay đổi nhanh chóng của xã hội, sự hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam đối với thế giới thì những kết quả đạt được về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, GS, TS Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, học tập các môn khoa học xã hội và nhân văn, cốt lõi là các môn lý luận chính trị, bao gồm: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị học Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh và môn Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam là một trong những hình thức nổi bật nhất, giữ vai trò quan trọng.

Sinh viên Chu Thành Đạt, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, các giải pháp và hình thức giáo dục hiện nay chưa thực sự phù hợp với phần lớn đối tượng học sinh, sinh viên. Bởi vậy, các bạn sinh viên mong muốn trong tương lai, những nội dung giáo dục về các quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước sẽ được phổ biến dưới nhiều hình thức sinh động, trực quan hơn. Cán bộ Đoàn cần thường xuyên cập nhật các xu thế mới trên internet, biết tận dụng mạng xã hội và biến nó trở thành một công cụ hữu hiệu để tập hợp thanh niên và tổ chức các phong trào hoạt động thanh niên, như tăng cường các hình thức kết nối, tương tác thân thiện trên các nền tảng mạng xã hội.

Thành Đạt cũng đề xuất với Bộ GD&ĐT đẩy mạnh triển khai tới các trường về việc học tập, tuyên truyền Luật An ninh mạng năm 2018. Khi sinh viên được trang bị một cách đầy đủ kiến thức về quy định của pháp luật trong việc sử dụng, hệ lụy từ việc sử dụng không gian mạng, các bạn học sinh sinh viên có thể điều chỉnh hành vi, cách ứng xử với bạn bè, gia đình và xã hội một cách phù hợp.

leftcenterrightdel
GS, TS Hoàng Chí Bảo phát biểu tham luận.

GS, TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, tuổi trẻ là thế hệ rất tiềm tàng các khát vọng cống hiến. Muốn thanh thiêu niên nuôi dưỡng và phát huy được khá vọng cống hiến, góp sức vào thực hiện khát vọng phát triển đất nước cần phải tìm kiếm và áp dụng các giải pháp phù hợp với bản thân họ và tương thích với sự đòi hỏi, mong đợi của xã hội. Đó là, giáo dục lòng yêu nước, ý thức và niềm tự hào dân tộc, truyền thống đoàn kết, truyền thống đạo đức và văn hóa Việt Nam trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Giáo dục lòng yêu nước phải bắt đầu từ tuổi còn nhỏ, qua những trang sử, những truyền thuyết và huyền thoại, qua những sự kiện và nhân vật, những biến cố trong thời gian và không gian lịch sử đậm chất sử thi, anh hùng và bi tráng. Tri thức đo lường hiểu biết. Tình cảm làm nên tâm hồn và đạo đức. Niềm tin và đức tin dẫn dắt sự lựa chọn giá trị, lý tưởng sống. Bồi dưỡng lý tưởng, giác ngộ lý tưởng cách mạng từ lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng, của dân tộc, từ đó giáo dục lẽ sống, lựa chọn giá trị sống. Đó vừa là chính trị, vừa là khoa học và đạo đức...

“Trong giáo dục, phải thấy hết giá trị, tầm vóc và ý nghĩa của môn Lịch sử, phải coi đó là nền tảng của giáo dục đạo đức, bổn phận, nghĩa vụ trách nhiệm chính trị và xã hội cho mỗi học sinh để lớn lên họ có lương tâm và biết trọng danh dự, phẩm giá, không biến dạng lệch lạc thành kẻ vô ơn, sự vô cảm trong tâm hồn”, GS, TS Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh.

Tham luận của các đại biểu tham dự hội nghị bên cạnh khẳng định, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, vừa giải quyết những vấn đề trước mắt, vừa mang tính chiến lược, có giá trị định hướng lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các tham luận đặc biệt nhấn mạnh định hướng giải pháp, tổ chức thực hiện hiệu quả chỉ tiêu đến năm 2025 đạt hơn 80% thanh niên học sinh, sinh viên ở đô thị, hơn 70% thanh niên, học sinh, sinh viên ở nông thông, 60% thanh niên học sinh, sinh viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục- thể thao, hoạt động sinh hoạt cộng đồng tại nơi học tập, làm việc và cư trú; đến năm 2030 đạt trên 85%, trên 75% và 65% các chỉ tiêu tương ứng...

Giáo dục phải phục vụ đường lối chính trị của Đảng

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, trong đó có thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên luôn được xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, mang tính chiến lược của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục khẳng định sự quan tâm đối với công tác giáo dục, nhất là công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, trong đó nhấn mạnh: “Tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên; nêu cao tinh thần trách nhiệm với đất nước”. Quan điểm ấy đã khẳng định vị trí, vai trò của thanh thiếu niên, học sinh – sinh viên với tư cách là chủ nhân tương lai, lực lượng nòng cốt giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng những năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, chúng ta cũng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức rất lớn. Bên cạnh đó, sự gia tăng của các tệ nạn xã hội và sự chống phá của các thế lực thù địch tập trung vào thế hệ trẻ, tác động, lôi kéo, dụ dỗ, mua chuộc, ép buộc làm biến chất, tạo mầm mống chống đối chế độ đang trở thành một nguy cơ lớn. Bởi vậy, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng càng cần được quan tâm, giáo dục một cách toàn diện.

Để thực hiện thành công mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu cụ thể đặt ra trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và đặc biệt là khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tập trung thực hiện tốt việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và đồng bộ giữa các ban, bộ, ngành và cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; kịp thời đồng bộ thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Bộ GD&ĐT, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; nắm bắt và định hướng tốt dư luận, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, nhạy cảm của thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

Ban Tuyên giáo các cấp sẽ tích cực chỉ đạo, định hướng, phối hợp với ngành giáo dục trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác thanh niên.

Thay mặt Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định ngành giáo dục sẽ tiếp thu đầy đủ và triển khai có hiệu quả công tác này; đồng thời triển khai giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, khát vọng trong chính nhà trường, trong mỗi môn học và trong quá trình đổi mới giáo dục. Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp thật tốt với Ban Tuyên giáo Trung ương và các bộ, ngành, địa phương để triển khai 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong Chương trình 1895 nhằm đạt mục tiêu bồi dưỡng khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.

KHÁNH HÀ