Sau 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, toàn ngành giáo dục Thủ đô đã có 110 nhà giáo được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”. Tỷ lệ giáo viên đạt trên chuẩn ở các cấp học cũng được nâng lên rõ rệt. 

 Nhân dịp này, ngành giáo dục Thủ đô đã trao tặng nhiều giáo viên bằng khen “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo”.

UYÊN NHI