leftcenterrightdel
Hội thảo quốc tế về chủ đề “Giáo dục đại học thích ứng với khủng hoảng” thu hút đông đảo các nhà khoa học tham gia. Ảnh: giaoducthoidai.vn.

Hội thảo nhận định, công nghệ và dịch Covid-19 đã tác động mạnh mẽ tới giáo dục nói chung, giáo dục đại học nói riêng. Quá trình cắt giảm ngân sách, tư nhân hóa, số hóa, đại chúng hóa và quốc tế hóa giáo dục đại học đang diễn ra và đã làm lộ rõ tình trạng mất cân bằng dẫn đến khủng hoảng kinh niên của giáo dục đại học. Điều này buộc các cơ sở giáo dục đại học phải thay đổi để tồn tại và phát triển. Cải cách và thay đổi tư duy; từng bước thúc đẩy việc xác định lại các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và học tập; nhận thức lại chất lượng và bảo đảm chất lượng trong giáo dục đại học... là những vấn đề đặt ra cần giải quyết.

TOÀN LINH