Trong bối cảnh đặc biệt khó khăn đó, Tập đoàn VNPT đã có những phương án, chiến lược rất cụ thể để vừa đảm bảo hoạt động SXKD, sát cánh cùng Chính phủ phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn, giữ mức thu nhập ổn định cho người lao động trước dịch bệnh Covid-19 và quyết tâm giữ vững vị trí tiên phong trong Chuyển đổi số quốc gia.

Tạo động lực để hoàn thành kế hoạch năm

Để vượt qua giai đoạn đặc biệt khó khăn này, ngay từ đầu năm 2021, Tập đoàn VNPT đã có những hành động cụ thể như điều chỉnh chính sách động lực, cơ cấu lại sản phẩm, tổ chức kinh doanh các sản phẩm hiện có, nâng tốc độ các gói cước di động… VNPT cũng đẩy mạnh hợp tác với các khách hàng là các tổng công ty, tập đoàn, ngân hàng, hiệp hội…; tiếp tục triển khai ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với UBND các tỉnh, thành phố trên các nước về chuyển đổi số.

Với nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, công nhân viên (CBCNV), các đơn vị của VNPT đã quyết liệt, tập trung triển khai có hiệu quả các kế hoạch hành động, linh hoạt trong điều hành các hoạt động SXKD theo diễn biến và nhu cầu của thị trường, của khách hàng. Nhờ đó, kết quả doanh thu và lợi nhuận 6 tháng của VNPT đạt tăng trưởng so với cùng kỳ, so với mặt bằng chung của các doanh nghiệp trong lĩnh vực viễn thông - công nghệ thông tin (VT-CNTT) được đánh giá ở mức khá.

Doanh thu hợp nhất Tập đoàn VNPT đạt 26.503 tỷ đồng, tương đương 45,6% kế hoạch, tăng 5,1% so với cùng kỳ; lợi nhuận hợp nhất toàn Tập đoàn VNPT đạt 3.586 tỷ đồng, tương đương 48,2% so với kế hoạch, tăng 3,1% so với cùng kỳ. Trong 6 tháng qua, VNPT vẫn đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động bằng với cùng kỳ năm 2020.

Không chỉ đảm bảo đạt các chỉ tiêu SXKD, đảm bảo đời sống, thu nhập cho CBCNV, VNPT cũng đã chung tay cùng Chính phủ và người dân trong cuộc chiến chống Covid-19. Bên cạnh việc đóng góp 400 tỷ đồng vào Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19, VNPT cũng đã kịp thời có các chương trình hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nền của đại dịch.

Trước mắt còn nhiều khó khăn khi dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, thị trường cạnh tranh mạnh bằng chính sách gói cước, doanh thu từ các dịch vụ truyền thống suy giảm, song lấy kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm làm động lực, Tập đoàn VNPT quyết tâm cao cho 6 tháng cuối năm.

leftcenterrightdel
Khách hàng đăng ký dịch vụ của VNPT.

Tiên phong Chuyển đổi số quốc gia

Có thể thấy, đến thời điểm này hệ sinh thái số VNPT với nhiều sản phẩm dịch vụ công nghệ cốt lõi đã phủ khắp mọi lĩnh vực từ Chính phủ số, y tế, giáo dục, du lịch, nông nghiệp… góp phần không nhỏ vào quá trình xây dựng Chính phủ điện tử tại Việt Nam, điển hình như bộ giải pháp Chính quyền điện tử của VNPT đã có mặt ở 61/63 tỉnh, thành phố.

VNPT đã và đang khẳng định được vị trí tiên phong, vai trò của một tập đoàn công nghệ với việc triển khai thành công các dự án công nghệ trọng điểm quốc gia như: Trục liên thông văn bản quốc gia; Cổng dịch vụ công quốc gia; Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư… Không chỉ tập trung xây dựng các giải pháp chuyển đổi số cho Chính phủ và các bộ, ngành, VNPT còn nghiên cứu, triển khai các bộ máy điều hành số tại các địa phương. Đó là Trung tâm điều hành, giám sát thông minh (IOC) tích hợp 10 dịch vụ về giám sát, điều hành chỉ tiêu KT-XH, giám sát dịch vụ hành chính công, văn bản điện tử, dịch vụ kết nối người dân - chính quyền; giám sát điều hành các lĩnh vực… Hiện IOC đã được VNPT triển khai tại 32 tỉnh, thành phố.

VNPT vẫn tiếp tục tập trung nguồn lực để thực hiện các hoạt động nhằm chuyển đổi thành doanh nghiệp cung cấp dịch vụ số hàng đầu Việt Nam và trở thành doanh nghiệp trụ cột trong quá trình Chuyển đổi số quốc gia với các dịch vụ chiến lược tập trung vào lĩnh vực số. VNPT đặt ra mục tiêu làm chủ nhiều nền tảng công nghệ quan trọng, chuẩn hóa các quy trình sản xuất và đưa sản phẩm ra thị trường cũng như phát triển hệ sinh thái sản phẩm CNTT đa dạng và hiện đại hàng đầu tại Việt Nam.

VĂN PHONG