leftcenterrightdel
Ban tổ chức trao phần thưởng cho các công trình, sáng kiến tiêu biểu năm 2017. Ảnh: Quý Trung   
Chương trình được triển khai trong giai đoạn 2016-2020 nhằm cổ vũ, khuyến khích các đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là các trí thức trẻ dưới 35 tuổi đóng góp cho sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo thông qua các công trình, sáng kiến. Theo ban tổ chức, sau 5 tháng triển khai đã có 329 công trình, sáng kiến gửi tham gia chương trình. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã chọn và trao giải cho 5 công trình, sáng kiến tiêu biểu nhất của năm 2017. Mỗi công trình, sáng kiến được trao thưởng 100.000.000 đồng.

TIẾN CƯỜNG