Văn bản gửi các sở du lịch, sở văn hóa, thể thao và du lịch các tỉnh, thành phố, các trung tâm xúc tiến du lịch... ghi rõ: Thực hiện chủ trương "vaccine+5K" của Thủ tướng Chính phủ, Hiệp hội đã tích cực kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp đăng ký tiêm vaccine cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên dưới hình thức xã hội hóa. Nhằm góp phần giúp ngành du lịch sớm hoạt động trở lại, phục hồi sau những thiệt hại nặng nề do đại dịch gây ra, Hiệp hội quyết định tổ chức VITM 2021 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô (Hà Nội) vào thời gian trên. Trước đó, do diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19, ngày VITM Hà Nội 2021 đã hai lần lùi ngày khai mạc.

LAN DỊU