leftcenterrightdel
Bia đá 342 năm tuổi bị vỡ khi di chuyển để tu bổ, tôn tạo Di tích chùa Thổ Hà. Ảnh do Sở VHTT&DL tỉnh Bắc Giang cung cấp  

Cục Di sản văn hóa đề nghị Sở VHTT&DL tỉnh Bắc Giang chỉ đạo chủ đầu tư bảo vệ nghiêm hiện trạng; lựa chọn tổ chức tư vấn đủ điều kiện, năng lực và kinh nghiệm đề xuất phương án tu bổ, gắn chắp bia bảo đảm khoa học và chất lượng.

Ngoài ra, Cục Di sản văn hóa đề nghị đánh giá tình trạng bia khi tu bổ so với thời điểm trước khi bị vỡ và các hạng mục khác để xác định mức độ ảnh hưởng của vụ việc; đồng thời xem xét, làm rõ trách nhiệm của tổ chức và cá nhân liên quan.

HỒNG HÀ