Chương trình do Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát động có chủ đề “Kết nối xanh du lịch Việt Nam”, với định hướng căn bản ngành du lịch phải khôi phục và phát triển trong trạng thái “sống chung” với Covid-19. Các ý kiến của sở quản lý du lịch, hiệp hội du lịch các địa phương trên cả nước thống nhất cho rằng, yếu tố an toàn (cho khách du lịch, người hoạt động trong lĩnh vực du lịch và cả xã hội) là yêu cầu bắt buộc nhằm xây dựng một ngành kinh tế du lịch an toàn.

leftcenterrightdel
Đại biểu dự lễ phát động tại Hà Nội. 

Do đó, nhiều giải pháp đã được đưa ra. Hiệp hội Du lịch Việt Nam cũng xây dựng các tiêu chí an toàn cho du khách và hoạt động của doanh nghiệp du lịch nhằm nhanh chóng khôi phục hoạt động du lịch, trước mắt là du lịch nội địa, đồng thời đáp ứng yêu cầu dễ dàng, thuận lợi trong việc áp dụng vào thực tế, tạo điều kiện đánh giá mức độ an toàn của du lịch Việt Nam.

Tin, ảnh: HUY AN