Chuyển đổi số đang là một trong những yêu cầu cấp thiết và là xu hướng tất yếu của các hoạt động kinh tế-xã hội trong bối cảnh bùng nổ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Để thích ứng, thời gian qua, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động, sáng tạo trong việc tận dụng hiệu quả các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Instagram, YouTube… để tăng cường thông tin, quảng bá du lịch. Một trong những thành công nổi bật trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quảng bá du lịch có thể kể đến là việc thực hiện “Ứng dụng công nghệ 3D trong thông tin, quảng bá du lịch”... 

leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phát biểu tại sự kiện Chuyển đổi số du lịch.

Riêng thành phố Cần Thơ, thành phố trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời gian qua cũng triển khai Cổng thông tin du lịch thông minh và Ứng dụng du lịch thông minh thành phố Cần Thơ trên thiết bị di động. Qua đó, đã góp phần phát huy hiệu quả vai trò hỗ trợ công tác quản lý hoạt động du lịch, kết nối người dân, du khách và doanh nghiệp tương tác, chia sẻ dữ liệu, cụ thể đã thu hút hơn 8 triệu lượt khách truy cập, tương tác, với số lượng truy cập trung bình mỗi ngày hơn 7.000 lượt.

Bên cạnh các kết quả đạt được, theo các đại biểu, tuy có những xúc tiến ban đầu song việc triển khai du lịch thông minh ở các tỉnh, thành tiêu biểu vẫn còn mang tính cục bộ và còn dừng lại ở sự đầu tư rời rạc một số ứng dụng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp du lịch chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vốn ít, kinh doanh nhỏ lẻ nên khả năng tài chính để đầu tư ứng dụng công nghệ không cao, khả năng tiếp cận du lịch thông minh của các doanh nghiệp này còn thấp.

leftcenterrightdel
Lễ ký kết nội dung hỗ trợ các ứng dụng công nghệ trong phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long. 

Để tiến tới phát triển du lịch thông minh cũng như tăng cường chuyển đổi số trong du lịch, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long cần ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động du lịch như: Hoàn thiện cơ sở dữ liệu du lịch; đẩy nhanh Đề án xây dựng Trung tâm điều hành du lịch thông minh; nâng cao năng lực đội ngũ nguồn nhân lực làm công tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số trong du lịch… Bên cạnh đó là việc tiếp tục thực hiện các hoạt động trải nghiệm cho du khách như hệ thống chatbot hỗ trợ thông tin du lịch, hệ thống booth tra cứu thông tin du lịch…

Tại chương trình cũng diễn ra lễ ký kết nội dung hỗ trợ các ứng dụng công nghệ trong phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long.

Tin, ảnh: THÚY AN- HÙNG KHOA